Obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta dezvoltarea regionala durabila, prin sprijinirea reducerii consumului de energie precum si prin reducerea poluarii, fapt ce va contribui la crearea unui echilibru intre cresterea economica, protectia mediului si accesul la resurse.

"Aceasta schema este elaborata in aplicarea Axei prioritare 4 "Cresterea Eficientei Energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si va intra in vigoare la data publicarii Hotararii de guvern in Monitorul Oficial al Romaniei", se arata intr-un comunicat al institutiei.

In cadrul acestei scheme, pot beneficia de finantare nerambursabila societatile care activeaza in toate sectoarele industriale si in sectorul producerii energiei electrice si termice, care realizeaza investitii in scopul imbunatatirii eficientei energetice si in scopul diminuarii emisiilor poluante generate de instalatiile mari de ardere.

Potrivit comunicatului, beneficiarii trebuie sa nu fie in dificultate economico-financiara, sa nu fie subiectul unei proceduri nefinalizate de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv, sa faca dovada capacitatii de finantare si implementare a proiectului, sa nu aiba datorii la bugetele de stat si locale privind plata taxelor si altor contributii, sa nu aiba restrictii in activitatile comerciale, in conformitate cu legea si sa detina resursele financiare si umane necesare pentru implementarea proiectului.

Proiectele de investitii pot fi realizate in oricare dintre regiunile tarii si trebuie mentinute in locatia respectiva minim trei ani, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv cinci ani in cazul intreprinderilor mari.

Valoarea maxima a ajutorului de stat ce se poate acorda beneficiarilor este 40% din costurile eligibile ale investitiilor pentru cei care realizeaza investitiile in regiunea Bucuresti-Ilfov si 50% pentru celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Pentru intreprinderi mici se acorda bonus de 20%, iar pentru cele mijlocii bonusul este de 10%, cu exceptia intreprinderilor din sectorul transporturi.