Potrivit normelor metodologice la legea privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicate, marti, in Monitorul Oficial, de stimulentul lunar beneficiaza firmele care angajeaza elevi si studenti in perioada de vacanta, prevazuta de lege, cu un contract individual de munca pe durata determinata sau cu un contract de munca temporara.

Stimulentul oferit va fi de jumatate din salariul minim brut pe tara, stabilit prin hotarare de guvern. Pentru anul 2007, salariul minim brut este de 390 de lei.

Click here to find out more!
Angajatorii care incadreaza elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei legale nu vor beneficia de ajutorul mentionat mai sus. Perioada maxima de acordare a sumei lunare este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, potrivit NewsIn.

Pentru acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia pentru ocupare judeteana sau a municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor. Conventia va fi insotita de un tabel nominal cu elevii si studentii angajati si de adeverinte eliberate de institutiile de invatamant din care sa reiasa ca respectivii frecventeaza cursurile unei scoli sau facultati de stat sau private acreditate. Totodata, angajatorul mai trebuie sa prezinte o copie a actelor de identitate ale elevilor si studentilor, copii dupa contractele de munca in baza carora au fost angajati, avizate de Inspectoratul Teritorial de Munca si o declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa rezulte natura posturilor pe care au fost angajati elevii si studentii.