Ministerul Finantelor a publicat recent un proiect de hotarire privind cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale. Astfel, pentru prima data exista un document care sa stabileasca, fie si in linii mari, cheltuielile care vor putea fi facute pe banii comunitari din fondurile postaderare.

Potrivit actului, cheltuiala eligibila este aceea realizata de catre un beneficiar, aferenta unui proiect eligibil, care poate fi finantata din instrumente structurale, din bugetul de stat sau din contributia proprie a beneficiarului. Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa in-deplineasca cumulativ mai multe conditii.

In primul rind, o asemenea cheltuiala trebuie sa fie facuta in cadrul unui proiect eligibil aprobat, ce are la baza un acord de fi-nantare, semnat intre Auto-ritatea de Management/Organism Intermediar si bene-ficiar. Aceasta trebuie sa fie insotita de documente justi-ficative, conform reglementarilor nationale in vigoare. Totodata, potrivit actului Finantelor, cheltuiala trebuie sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor din punctul de vedere al costurilor si al tehnologiei utilizate. De asemenea, trebuie sa se dovedeasca faptul ca este necesara pentru derularea proiectului si mai trebuie sa fie conforma si cu prevederile in vigoare ale legislatiei nationale si comunitare.