Guvernul a aprobat doua hotarari privind informarea, consultarea si alte mecanisme de implicare a salariatilor in activitatea societatilor cooperative europene si ale societatilor europene. Hotararile definesc notiunile din domeniu, partile implicate in procesul de informare si consultare, la nivelul societatii europene, respectiv a societatii cooperative europene, precum si continutul si procedurile aferente.

Actele normative reglementeaza procedura privind infiintarea grupului special de negociere care sa reprezinte angajatii din societatile participante sau din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare aferente.

Prevederile actelor normative se aplica angajatilor societatilor europene, respectiv societatilor cooperative europene cu sediul social in Romania, precum si angajatilor cu contract de munca in baza legii romane, ai societatilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale unor astfel de societati cu sediul in alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat apartinand Spatiului Economic European. In societatile europene, in absenta unui acord in urma negocierilor intre reprezentantii lucratorilor si organele competente ale societatilor participante, este necesar sa se prevada anumite cerinte standard care sa se aplice din momentul constituirii societatii.