In categoria solicitantilor eligibili pot intra: asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, potrivit Legii 300/2004 si Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;notarii publici care desfasoara activitati independente conform prevederilor Legii nr. 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala; medicii, farmacistii si celelalte categorii de liber-profesionisti autorizati potrivit statutului profesional; avocatii organizati in cabinete individuale de avocatura sau societati civile profesionale care isi exercita profesia in temeiul Legii nr. 51/1995 republicata; fermierii agricoli organizati in diferite forme de asociere simple, fara personalitate juridica, potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; asociatiile nonprofit, asociatiile profesionale etc. - orice tip de colectivitati organizate conform prevederilor legale si statutului propriu, fara personalitate juridica.

Creditul se poate acorda pentru finantarea achizitionarii de autovehicule (cu vechime sub opt ani) sau pentru finantarea achizitionarii de utilaje.