Privit din alt punct de vedere, in fiecare situatie, pe cele trei sectiuni sunt abordari diferite in functie de tipul de bunuri care fac obiectul leasingului, respectiv bunuri de capital, terenuri, cladiri sau vehicule.

Lamuriri se regasesc in Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, care trebuie consultate in fiecare caz in parte, fiindca prezinta in anumite cazuri chiar modele de calcul explicite. De regula, toti beneficiarii de bunuri in leasing trebuiau ca pana la 31 ianuarie sa fi depus declaratii fiscale speciale, prevazute de legile precizate anterior.

In cazul TVA, pentru bunurile imobile sau partile din bunurile imobile pentru care au fost incheiate contracte de leasing care sunt in derulare la data de 1 ianuarie 2007, notificarea se va depune in termen de 90 de zile de la data aderarii, in situatia in care proprietarul bunului doreste sa continue regimul de taxare pentru operatiunea de leasing cu bunuri imobile.

TVA pentru importul de bunuri in leasing nu se plateste la Vama

De regula, persoana obligata la plata TVA pentru importul de bunuri supuse taxarii este importatorul sau, in absenta acestuia, proprietarul bunurilor la data exigibilitatii. Prin exceptare de la acesta prevedere, platitorul poate devenii furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Aceasta prevedere se aplica si proprietarului bunurilor importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania. De asemenea, in cazul bunurilor mobile corporale introduse in tara inainte de data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, si care au fost plasate in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a TVA, daca au fost achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica reglementarile in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului.

Precizam ca in sensul art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, prin aplicarea reglementarilor in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului de leasing se intelege ca bunurile respective vor fi importate din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata la data finalizarii contractelor si se datoreaza TVA la valoarea adaugata la valoarea reziduala a bunurilor. Taxa pe valoarea adaugata datorata pentru aceste importuri nu se plateste efectiv la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform, ci se evidentiaza in decontul de taxa, conform prevederilor art. 157 alin.(5) din Codul fiscal. Pana la 31 decembrie 2006 functiona un regim de scutire pentru microintreprinderi, cu cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro, dar dupa aderare acest lucru nu mai este permis decat in situatia in care se modifica fie contractorii,fie subcontractorii, corectiile in cauza putand fi efectuate doar de catre organele fiscale competente la solicitarea beneficiarilor fondurilor nerambursabile.

Impozitul pe cladiri in leasing, datorat de locatar

In cazul cladirilor, persoanele juridice datoreaza un impozit ce se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, care este cuprins intre 0,25% si 1,5%, cuantum stabilit in functie de localitate, prin hotarare a consiliului local. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. Dar in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica o serie de reguli, dupa cum urmeaza. In primul rand, impozitul se datoreaza de locatar iar valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului este valoarea din contract a cladirii, negociata de parti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) si inscrisa in contract, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului. In cazul contractelor in care valoarea negociata este in valuta, plata impozitului pe cladiri se face in lei, la cursul BNR din data efectuarii platii.

In al doilea rand, in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator, fiind stabilit pe baza valorii inregistrata in contabilitate. Si in acest caz, pentru contractele incheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, are obligatia depunerii declaratiei fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing.

Cand nu se datoreaza taxa de prima inmatriculare

Pentru autoturismele introduse in Romania pe baza unor contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 si a caror incheiere se va realiza la o data ulterioara, accizele ce trebuie platite la buget devin exigibile odata cu initierea contractului de leasing, dar nu datoreaza taxa speciala de prima imatriculare.

Precizam, de asemenea, ca in cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, persoana fizica sau persoana juridica, avea obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing.

Contractele pentru terenuri trebuiau declarate

Si in cazul terenurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. Pentru contractele incheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica, avea obligatia de a depune o declaratie fiscala in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing. In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

"Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing".

"In timp ce asociatiile firmelor de leasing sunt de acord cu plata impozitelor pentru acel bun de catre titularul de contract, cele ale consumatorilor considera masura neconstitutionala."