De regula, creditul este acordat clientilor care intentioneaza sa demareze afaceri noi, sustinand initiativele si ideile de afaceri cu sanse reale de succes. Finantatorii acorda aceste credite pentru constituirea ori asigurarea capitalului circulant destinat realizarii obiectului principal de activitate - componenta A de imprumut - si pentru finantarea investitiilor - componenta B de imprumut, respectiv pentru achizitia de active necesare derularii activitatii curente.

Creditarea acestui tip de beneficiari se va face pe baza unui plan de afaceri si/sau studiu de fezabilitate bine fundamentat, din care sa rezulte viabilitatea afacerii si crearea conditiilor de rambursare a creditului.Valoarea creditului se dimensioneaza in concordanta cu necesarul de fonduri al clientului sau al proiectului. Suma unui credit pentru componenta A nu va depasi 100.000 RON, iar pentru componenta B nu va depasi 200.000 RON.Perioada de creditare poate fi de maximum doi ani pentru componenta A si de maximum 5 ani pentru componenta B, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de maximum 6 luni.