Potrivit deciziei adopate in adunarea generala a actionarilor de saptamana trecuta, si publicata in Monitorul Oficial de luni, investitorii care vor subscrie titluri Transgaz in perioada ofertei publice initiale (IPO) vor plati echivalentul a 57 euro pe actiune.

Subscrierile se vor face in lei ca cursul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) valabil pentru data depunerii prospectului final al ofertei la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), au mai decis actionarii.

In cadrul perioadei de subscriere, actionarii au decis ca Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) sa nu isi exercite dreptul de preferinta. In schimb, Fondul Propietatea va putea subscrie 207.572 actiuni in termen de o zi lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei actionarilor cu privire la dreptul de preferinta. Fondul Proprietatea va putea subscrie la pretul de 56,43 euro pe actiune. Totodata, Fondul Propietatea, nu va putea subscrie in cadrul ofertei publice initiale si nici nu va putea vinde titlurile Transgaz timp de 6 luni de la listarea companiei. Astfel, Fondul Proprietatea isi va putea pastra detinerea de 10% din capitalul Transgaz.

Totodata, actionarii au decis majorarea capitalului companiei cu 13,84 milioane lei prin emiterea unui numar de 1,38 milioane de actiuni noi cu valore nominala de 10 lei fiecare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a aprobat pe 18 septembrie intentia companiei cu privire la oferta publica initiala de vanzare de actiuni (IPO), in vederea listarii transportatorului de gaze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Oferta publica initiala de vanzare de actiuni Transgaz vizeaza 10% capitalul majorat al transportatorului de gaze, adica un numar de 1.177.384 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor este de 10 lei. Intermediarul listarii Transgaz la BVB este compania Raiffeisen Capital & Investment Bucuresti, care urmeaza sa transmita la CNVM prospectul privind IPO la Transgaz.