Creșterea de 2,259 miliarde euro inregistrată in luna august 2007 a fost rezultatul unor intrări de 2,774 miliarde euro reprezentand "venituri din administrarea rezervei internaționale, creșterea puternică pe piața internațională a prețurilor obligațiunilor guvenamentale aflate in portofoliul BNR, modificarea rezervelor minime in valută constituite de băncile comerciale și alte operațiuni", se arată in comunicatul transmis de BNR. Ieșirile de 514,8 milioane euro au reprezentat "plăți de rate și dobanzi scadente la datoria publică externă directă și garantată de Ministerul Economiei și Finanțelor, modificarea rezervelor minime in valută constituite de băncile comerciale și altele", se mai arată in comunicat. Rezerva de aur s-a menținut la 104,7 tone, insă in condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale valoarea acesteia a crescut la 1,645 miliarde euro. Pană la finele anului 2007, plățile scadente in contul datoriei publice externe directe și garantate de Ministerul Finanțelor insumează 325 milioane euro. BNR investește o parte din rezervă in titluri de valoare, depozite și conturi curente. La finele anului 2006, Banca Națională avea plasate 57,4% din rezerva valutară in titluri de valoare, 37% in depozite in diferite bănci importante din afara țării și 5,6% in conturi curente. Printre titlurile de valoare, plasamentele preferate de BNR sunt obligațiunile emise de guvernele altor țări (70,8%), obligațiuni garantate cu active (15,7%) și obligațiuni supranaționale, emise de instituțiile financiare internaționale (6%). Rezerva valutară a băncii centrale mai crește și ca urmare a rezervei minime constituite de băncile comerciale. Astfel, lunar, toate băncile comerciale din Romania trebuie să plaseze 40% din depozitele in valută atrase de la populație și companii in vistieria BNR. Deși aceste plasamente sunt remunerate, dobanda oferită de banca centrală este foarte mică, aproximativ 0,7% pe an.