Guvernul a aprobat noua forma a Legii Contabilitatii, aceasta aducand o serie de modificari precum raportarile anuale ale companiilor catre Ministerul Finantelor Publice, durata de pastrare a registrelor si responsabilitatea contabila. Astfel, firmele vor trebui sa depuna la MFP o raportare anuala, in termen de 150 de zile de la finalizarea exercitiului financiar. Prin actul normativ aprobat ieri de Executiv sunt corelate termenele de depunere la Ministerul Finantelor a situatiilor financiare cu noile prevederi ale legii privind societatile comerciale.

Legea contabilitatii stabileste si persoanele juridice care depun situatiile financiare la MFP, avand in vedere ca societatile comerciale vor transmite aceste documente numai la Oficiul Registrului Comertului, potrivit Legii 26/1990 privind registrul comertului. Pentru societatile sau companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP sunt de 150 zile, iar pentru celelalte persoane care intra sub incidenta prevederilor legii, termenul este de 120 de zile.

Contabili doar autorizati

Actul normativ delimiteaza totodata categoriile de persoane care raspund pentru organizarea si conducerea contabilitatii, precum si persoanele care raspund de aplicarea corespunzatoare a reglementarilor contabile. Astfel, contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, persoane care trebuie sa aiba studii economice superiore.

De asemenea, contabilitatea poate sa fie organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Persoanele mentionate raspund pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile.

Amenzi usturatoare

Actul normativ stabileste si amenzile pentru incalcarea prevederilor Legii contabilitatii. Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor cu privire la depunerea la unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale va fi sanctionata cu amenda de la 400 la 5.000 lei, nivelul fiind cuprins intre 500 si 1.500 de lei in cazul in care nu se respecta reglementarile legate de situatiile financiare periodice sau raportarile contabile.

Daca membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere nu respecta reglementarile legate de intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale vor plati amenzi cuprinse intre 400 si 5.000 de lei. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama in ceea ce priveste intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale consolidate se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 30.000 lei. In cazul asociatiilor de proprietari, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor va fi realizata de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Consiliilor Locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiul Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de Consiliile Judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

5 ani - durata de pastrare a registrelor

Prin modificarile aduse Legii contabilitatii se modifica durata de pastrare a registrelor de contabilitate si a documentelor justificative. "Astfel, prin ordin al ministrului Finantelor Publice se pot stabili registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani", potrivit comunicatului Executivului.

In ceea ce priveste contabilitatea institutiilor publice, aceasta va asigura inregistrarea drepturilor constatate, a veniturilor incasate, a angajamentelor bugetare, a angajamentelor legale, a platilor de casa si cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatie bugetare conform bugetului aprobat.

Totodata, institutiile publice vor stabili anual un rezultat al executiei bugetare prin inchiderea conturilor care reflecta incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar, iar periodic excedentul sau deficitul patrimonial in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.