“ Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte!” (Antoine de Saint Exupery)

Situaţia copiilor orfani sau abandonaţi de părinţi, care trăiesc în centrele de plasament din întreaga ţară, constituie în perioada actuală o problemă majoră pe agenda de lucru a Guvernului României. Chiar dacă Legea 191 din 28 iunie 2022, promulgată de Preşedintele României, prevede ca începând cu data de 1 octombrie 2022, centrele de plasament să fie desfiinţate, situaţia acestor copii este departe de a fi rezolvată.

Articolul 7 al Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (UNCRC) stabileşte în mod clar că fiecare copil are “dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi a fi îngrijit de părinţii săi”. Atunci când un copil este abandonat, acest drept îi este încălcat.

Principala cauză a abandonului este situația precară a mamelor acestor copii. O pate dintre ele sunt adolescente , care ascund sarcina și mai apoi își abandonează copilul în spital, de teama familiei. Acest fenomen este îngrijorător deoarece, un copil lipsit de o creştere stabilă în primii ani de viaţă, poate prezenta dificultăţi din punct de vedere al dezvoltării emoţionale şi comportamentale.

Potrivit unui raport al EUROSTAT, din anul 2020, 28,05% dintre mamele cu vârsta sub 18 ani din cadrul U.E. provin din România, ţară care ocupa primul loc la acest capitol, în rândul ţărilor membre. Din totalul nașterilor înregistrate în anul 2020, numărul născuţilor-vii înregistraţi la oficiile de stare civilă din România a fost de 178,630 copii ( cel mai mic număr de născuţi-vii din 1930 până în prezent ), din care 731 de copii au provenit de la mame cu vârsta de sub 15 ani, iar 7545 de copii de la mame cu vârsta cuprinsă între 15 ani și 17 ani.

Din datele publicate de Agerpres, România are cel mai mare număr de copii aflaţi în centre de plasament din Uniunea Europeană. Numărul total al copiilor aflați în sistemul de protecție specială din România, care beneficiază de o măsură de protecție specială, a scăzut de la aproximativ 98.000 de copii în 1997 până la aproximativ 52.774 la data de 30 septembrie 2016. În anul 2021 erau 45.212 de copii în grija statului., din care peste 20.000 de copii cuprinşi în centrele de plasament. Trebuie subliniat faptul ca între 2010 şi 2019, au părăsit centrele de plasament, în care au crescut, peste 33.000 de tineri Dintre aceştia doar 10% au reuşit să-şi croiască un drum în viaţă. Ceilalţi, fie au murit, fie au plecat în alte țări, fie au devenit infractori, cerşetori sau prostituate. Dintre cei plecaţi în străinătate, procentul este la fel ca şi în cazul celor rămaşi în ţară, adică 10% din ei au reuşit să îşi facă un rost în viaţă.

Citeste si:
Experimentul fizicianului Cristian Presură: "Am purtat mască și am...
Experimentul fizicianului...

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a precizat că la sfârșitul anului 2018, erau în proces de închidere 50 de centre de plasament, iar în anul 2019 mai funcţionau aproximativ 114 de centre, care trebuiau închise până la sfârșitul anului 2020, urmând ca după data de 1 ianuarie 2021 copiii ramaşi în grija statului să primească o îngrijire adecvată în case de tip familial ( unde sa fie îngrijiţi maximum 12 copii în fiecare casă ) sau în apartamente de tip familial ( unde sa fie îngrijiţi maximum 6 copii în fiecare apartament).
În urma unui studiu de impact, inclusiv finanaciar, realizat de fundaţia “Hope and Homes for Children România “ s-a deovedit, pe cifre, că nu se pot închide cele 114 centre de plasament mai devreme de 2026- 2027. Procesul de închidere al unui astfel centru nu are cum să dureze mai puțin de 24 de luni, pentru că acest lucru presupune o structură de asistență maternală, construcția unor case de tip familial și apartamente de tip familial, centre maternale și centre de primiri urgențe si, nu în ultimul rând, formarea de personal specializat, schimbarea unor norme sociale și culturale cu privire la viața de familie și abandon.
ONG-urile și operatorii economici, pot avea un rol deosebit de important în realizarea acestor schimbări, prin construirea , dotarea și administrarea unor centre rezidențiale de mici dimensiuni (case de tip familial sau apartamente), care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor într-un mediu familial, concomitent cu dezvoltarea şi întărirea serviciilor care previn separarea copiilor de familie.
Legea 191/2022, care completeaza Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, prevede ca începând cu data de 1 octombrie 2022 centrele de plasament să fie desfiinţate, iar activitatea de îngrijire a copiilor urmând să fie preluată de ONG-uri.

Citeste si:
VIDEO Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în Cola
VIDEO Ce se întâmplă dacă pui...

În acest context, Fundaţia ALTAIR, organizează , o campanie de strângere de fonduri pentru construirea unui centru residenţial de tip familial, pentru 40 de copii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, din judeţul Vâlcea,
Misiunea centrului rezidenţial destinat copiilor din sistemul de protecţie specială priveşte, în principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea, sau reintegrarea lor familială şi socio-profesională.
Această campanie constituie un experiment de responsabilitate socială prin care companii și societaţi comerciale din întreaga ţară, cu misiuni, viziuni și valori complet diferite, pot să interacţioneze și, împreună, să schimbe în bine viitorul celor peste 20.000 de copii orfani sau abandonaţi de părinţii lor, aflati in centrele de plasament din România. Acesti copii vor putea fi susţinuţi, protejati si consiliaţi în vederea alegerii unei meserii.,Copiii, ca viitori adulţi, vor putea fi formaţi profesional chiar de companiile implicate în susţinerea financiară a proiectului. In baza unui acord de parteneriat cu Fundaţia ALTAIR aceste companii vor avea posibilitatea de a supraveghea administrarea fondurilor alocate pentru implementarea proiectului.
Primul centru rezidenţial de tip familiar care urmeaza a fi construit prin proiectul“ FIECARE COPIL CONTEAZĂ ! “, va fi in Comuna Păuşeşti - Otăsău din judeţul Vâlcea, unde Fundaţia ALTAIR a concesionat deja un teren de 3200 mp, pentru o perioada de 49 de ani.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul acestui centru rezidenţial de tip familial sunt 40 de copii si tineri, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, din judeţul Vâlcea, din care :
a) 32 de copii, cu vârsta între 7-18 ani,
b) 8 tineri, cu vârsta peste 18 ani – cu posibilitatea de a ramâne în centru o perioadă de maxim 3 ani , daca urmează o formă de învăţământ profesional sau tehnic.
c) 8 mame singure cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă şi/ sau care se confruntă cu mari dificultăţi (financiare, profesionale ) care vor fi angajate , în baza unui contract de muncă, după absolvirea unui curs de formare profesională specific ocupaţiei de asistent maternal.
Centrul rezidenţial va fi format dintr-un ansamblu de 10 căsuţe, separate între ele, fiecare având 3 dormitoare şi o cameră de zi, bucătărie şi două băi .De asemenea, centrul va fi dotat cu o sală pentru activităţi recreative.
Proiectul “FIECARE COPIL CONTEAZĂ! “ este relevant prin obiectivele urmărite şi prin activitățile stabilite pentru grupul țintă, centrat fiind pe asigurarea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către serviciile de la nivelul comunității, pe creşterea calitații sistemului de asistență socială, prin dezvoltarea serviciilor de tip residențial care oferă îngrijire de tip familial
Centrul rezidenţial de tip familial care va fi consruit în comuna Păuşeşti-Otăsău din judeţul Vâlcea, va asigura copiilor condiţii de viaţă într-un mediu sigur, confortabil, accesibil şi deschis care facilitează integrarea în familie şi comunitate, deoarece:
• va deţine spaţii suficiente, ca suprafaţă şi compartimentare, pentru a asigura condiţii adecvate realizării misiunii acestuia – Spaţiile de locuit acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale pentru un număr de 4 copii şi un asistent maternal.
• va permite accesul beneficiarilor la sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale.
• va facilita accesul copiilor la spaţii exterioare pentru activităţi în aer liber - Acesta va deţine spaţii exterioare (curte, grădină ). Protecţia copiilor în spaţiile exterioare este realizată prin mijloace discrete, cu unicul scop de a asigura integritatea bunurilor şi a persoanelor. Plasarea camerelor video este admisă în spaţiile interioare comune, la intrare şi în spaţiile exterioare.
• va dispune de spaţii comune suficiente, accesibile şi amenajate corespunzător destinaţiei lor - Spaţiile comune au în vedere minim: o cameră/sală pentru activităţi comune zilnice, spaţiu de servire a mesei, un spaţiu pentru întâlniri private. Spaţiile comune sunt dotate cu mobilierul şi echipamentele adecvate scopului fiecărui spaţiu, suficiente pentru a permite utilizarea acestora de toţi copiii.
• va asigura mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă- Fiecare căsuţă va fi dotată cu un telefon mobil şi cu un calculator cu acces la internet.
• copiii vor avea la dispoziţie spaţii de cazare personalizate, adecvate nevoilor proprii – Dormitoarele vor fi amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant sigur, confortabil, adaptat nevoilor copiilor. Acestea vor oferi suficient spaţiu raportat la numărul de persoane, conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Dormitoarele vor fi dotate cu paturi, în funcţie de vârsta copiilor şi particularităţile proprii de acomodare. Acestea vor fi organizate pe sexe şi mobilate cu cel puţin un pat şi un dulap pentru haine, pentru fiecare copil. Fiecare pat este dotat cu obiectele de cazarmament necesare, curate şi nedegradate (saltele, perne, pături, lenjerie de pat, ş.a.). Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală ale copiilor vor fi spălate periodic, conform programului stabilit de centru, sau ori de câte ori este cazul. Copiii, în funcţie de vârstă şi grad de maturitate, sunt încurajaţi să-şi spele singuri unele obiecte personale de lenjerie şi îmbrăcăminte, de mână şi cu maşina de spălat. Copiii vor fi încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu, astfel încât să se creeze un ambient interior cât mai prietenos şi confortabil.
• va dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile şi funcţionale
- Numarul grupurilor sanitare este stabilit conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Grupurile sanitare, organizate pe sexe, vor fi dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Grupurile sanitare sunt dotate cu uşi care se pot închide din interior cu cheie, astfel încât să asigure intimitate şi siguranţă celui care îl foloseşte, dar să permită şi accesul din afară în caz de urgenţă. Grupurile sanitare vor fi amenajate cu respectarea cerinţelor cu privire la iluminat, ventilaţie, încălzire şi siguranţă.
• va asigura copiilor un mediu de viaţă protejat şi sigur - Centrul va lua toate măsurile pentru prevenirea riscului de accidente domestice şi vor dispune de dotările necesare pentru un mediu de viaţă confortabil şi protejat. Toate spaţiile accesibile copiilor vor dispune de lumină naturală şi artificială, corespunzătoare activităţilor desfăşurate. Toate spaţiile accesibile copiilor vor fi ventilate natural prin ferestre deschise care vor dispune de dispozitive de siguranţă. De asemenea, toate spaţiile accesibile copiilor vor avea sisteme de încălzire funcţionale care vor asigura încălzirea necesară în timpul sezonului rece. Aparatura şi echipamentele de încălzire din spaţiile accesibile copiilor vor fi dotate cu echipamente de protecţie, pentru a evita orice risc de arsuri. Instalaţiile electrice vor respecta normele de siguranţă prevăzute de lege, iar cablurile, prizele şi echipamentele folosite vor fi izolate şi perfect funcţionale pentru a evita orice risc de electrocutare. Centrul va dispune de instalaţii funcţionale care vor asigura permanent apă rece şi caldă.
• vor fi luate toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor - Copiilor li se va asigura un mediu de viaţă protejat, orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz, precum şi semnalarea de tratamente neglijente sau degradante, vor fi soluţionate prompt şi corect, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Vor fi monitorizate activităţile întreprinse de copii în perioada când nu se află în incinta centrului, în scopul prevenirii riscului de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă.
De asemenea, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.
Vor fi organizate sesiuni de informare şi consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare şi sesizare a acestora.

Citeste si:
Experimentul a doi gemeni identici: Unul a mâncat vegan, celălalt...
Experimentul a doi gemeni...

Copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi să-şi formeze o conduită acceptabilă pentru grup şi societate.
Vor fi interzise măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi.

a) pedeapsa corporală;
b) deprivarea de hrană, apă sau somn;
c) penalităţile financiare;
d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-sanitar;
e) confiscarea echipamentelor copilului;
f) privarea de medicaţie sau tratament medical;
g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;
h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;
i) orice restricţionare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.
Fundaţia ALTAIR, prin reprezentanţii săi, face apel către toţi operatorii economici din întreaga ţară, care vor şi pot, să participe, ca sponsori sau parteneri, la implementarea proiectului
“ FIECARE COPIL CONTEAZĂ ! “
Aceşti copii nu trebuie să poarte vina faptelor părintilor lor! Cu răbdare, compasiune şi implicare din partea societăţii civile, ei vor putea trăi, ca viitori adulţi, o viaţă normală şi responsabilă.

Citeste si:
VIDEO Experiment: Cât de repede se poate răspândi COVID-19 într-un...
VIDEO Experiment: Cât de...

Despre autor:

Alexandra Chivu
Alexandra Chivu scrie pentru 9AM din anul 2021, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef. Ea și-a început activitatea în presă în 2016, în cadrul Facultății de Jurnalism, unde a scris câteva articole pentru site-ul instituției. Ulterior, a publicat materiale în ziarul „Ultimă oră”. Și de aici a început greul. Primul impact important în carieră a fost în cadrul Digi FM, unde a redactat știri de radio. A început munca la revista Ciao, în 2017. Nu a poposit și a continuat la Fanatik, din 2018 până în 2019. În paralel, benevol, s-a ocupat în câteva rânduri de pagina de Facebook SOS Autism Brăila. Din 2019 și până în 2021 a lucrat la Playtech, apoi a ajuns în prezentul numit 9AM.
Mai multe

Ultima actualizare: 29 August 2022 - 10 : 08

Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.