Fondul european de returnare reprezinta unul dintre cele patru instrumente financiare ale Programului general privind "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor de migratie" care incurajeaza distribuirea echitabila intre statele membre a responsabilitatilor rezultate din introducerea gestionarii integrate a frontierelor externe si din punerea in aplicare a unor politici comune in materie de azil si migratie. Celelalte trei fonduri sunt: Fondul european de integrare a resortisantilor tarilor terte, Fondul pentru frontierele externe si Fondul european pentru refugiati.

Romania a ales sa implementeze toate cele patru prioritati strategice prevazute de fond, mai precis dezvoltarea unei abordari strategice in ceea ce priveste gestionarea returnarilor, cooperarea intre statele membre in domeniul gestionarii returnarilor, instrumente inovatoare specifice (inter)nationale pentru gestionarea returnarilor, sprijin pentru standarde comunitare si pentru cele mai bune practici privind gestionarea returnarilor.

Printre proiectele finantate in cadrul programului anual 2008 pentru Romania, se numara incurajarea returnarii voluntare asistate, adica imbunatatirea informarii potentialelor persoane returnate in ceea ce priveste programele disponibile, precum si asistarea acestora in procesul de pregatire si reintegrare si organizarea eficace de zboruri comune, imbunatatirea expertizei la nivel national si optimizarea dimensiunilor si efectelor unor asemenea operatiuni la nivelul UE.