Un aviz motivat reprezinta cea de-a doua etapa din procedura privind incalcarea dreptului comunitar prevazuta la articolul 226 din Tratatul CE. In absenta unui raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate deferi cazurile Curtii Europene de Justitie.

Astazi, Comisia Europeana a decis sa initieze proceduri privind incalcarea dreptului comunitar impotriva a 12 state membre, printre care si Romania, pentru neaplicarea in legislatia nationala a anumitor directive privind piata interna in domeniul dreptului societatilor comerciale si al guvernantei corporative.

Scopul directivei de modificare a regimului de constituire, mentinere si modificare a capitalului societatilor comerciale, care ar fi trebuit sa apara in legislatiile celor cinci state, este de a facilita majorarea de capital si de a simplifica restructurarea actionariatului in cadrul societatilor cu raspundere limitata.

Directiva da statelor membre posibilitatea, in anumite conditii, de a scuti societatile comerciale de la cerintele specifice de raportare si de a facilita restructurarea proprietatii asupra capitalului. De asemenea, aceasta prevede garantii armonizate pentru creditori in contextul reduceriicapitalului. Mai mult, aceasta protejeaza actionarii minoritari si stabileste principiul conform caruia toti actionarii care ocupa aceeasi pozitie beneficiaza de un tratament egal.

Directiva de modificare a regimului de constituire, mentinere si modificare a capitalului societatilor comerciale, a fost adoptata in 2006.

Luna aprilie 2008 a fost termenul limita de transpunere a directivei.

De asemenea, Comisia va sesiza Curtea Europeana de Justitie cu privire la neaplicarea de catre Belgia, Grecia, Spania, Franta, Portugalia si Suedia a directivei privind fuziunile transfrontaliere. Se va trimite, pentru aceeasi problema, un aviz motivat Luxemburgului.

Executivul european va mai trimite avize motivate si Republicii Cehe, Ungariei, Tarilor de Jos si Poloniei referitor la o directiva privind obligatiile referitoare la transparenta care le revin societatilor comerciale cotate la bursa.