"Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant consta in trei probe. Proba scrisa presupune rezolvarea, in maximum 90 de minute, a unui test-grila, in cadrul caruia sunt evaluate in proportie de 50% cunostinte privind legislatia specifica domeniului invatamant preuniversitar si in proportie de 50% cunostinte privind managementul educational. La aceasta proba, testul-grila este diferentiat pentru candidatii inscrisi in vederea ocuparii unei functii de conducere din unitati de invatamant prescolar, respectiv pentru candidatii inscrisi in vederea ocuparii unei functii de conducere din celelalte unitati de invatamant.

Analiza Curriculumului Vitae este realizata de comisia de concurs, in plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute in metodologia de concurs, pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc veridicitatea afirmatiilor din CV.

La interviul in fata comisiei de concurs (30 de minute) sunt apreciate calitatea si modul de sustinere a ofertei manageriale, precum si cunostintele privind legislatia din domeniul invatamant preuniversitar, raportata strict la specificul si nivelul unitatii de invatamant.

Probele sunt evaluate de comisii de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor scolare, din 5 persoane: un presedinte (inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/inspector scolar) si 4 membri (2 inspectori scolari si 2 directori din unitati de invatamant),

Punctajele obtinute la fiecare proba se fac publice dupa incheierea probei respective, in aceeasi zi. Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la ultima proba. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la inregistrarea acestora, astfel incat cel tarziu in data de 2 august 2017 sa fie afisate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare cel tarziu in data de 4 august 2017, iar in perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire in functie incepand cu 1 septembrie 2017", potrivit edu.ro.

Candidatii au avut posibilitatea de a se inscrie atat pentru functia de director, cat si pentru cea de director adjunct, pentru aceeasi unitate de invatamant sau pentru mai multe unitati de invatamant.

Pentru sesiunea iunie - august 2017, au fost scoate 3.508 functii vacante. In vederea ocuparii functiilor, au fost depuse 3.442 de cereri, 19 dintre ele fiind respinse.