Coalitia pentru Universitati Curate (CUC) a initiat o metodologie de monitorizare a integritatii academice, care vizeaza transparenta si corectitudinea administrativa si academica. Astfel, proiectul a fost pilotat pe cinci universitati si urmeaza ca in anul urmator sa fie evaluate toate universitatile de stat din Romania. La finele acestui program Coalitia va publica Topul Integritatii Universitatilor din Romania.
“Atragem atentia asupra urmatoarelor puncte slabe intalnite in universitati evaluate in cadrul pilotului: accesul la informatiile de interes public este restrictionat, toleranta crescuta la fenomenul de plagiat, prezenta extinsa a fenomenului de nepotism, scolile doctorale se bazeaza pe un numar redus de cadre didactice performante, incapacitatea legala de a angaja cadre didactice cu reputatie internationala, blocarea accesului tinerilor la posturile de conferentiar si profesor, dar si neimplicarea reala a studentilor in procesul decizional”, a anuntat Alina Mungiu-Pippidi, presedintele Societatii Academice din Romania.

Universitatile din proiectul-pilot al programului sunt: Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Universitatea "Valahia" din Targoviste si Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport. “In timpul evaluarii au fost luate in considerare si elemente cu privire la rapoartele de control ale Curtii de Conturi sau ale Departamentului de Lupta Antifrauda, de exemplu”, a spus Ligia Deca.

Procedura de ocupare a posturilor didactice este deseori necunoscuta, cazurile cele mai frecvente fiind acelea in care la concurs se prezinta un singur candidat. “A fost constatata si lipsa procedurilor transparente cu privire la acordarea gradatiilor de merit sau a sporurilor salariale, in functie de performanta cadrelor didactice”, a spus Ligia Deca, coordonatoarea proiectului. Evaluatorii au sesizat si nepublicarea sau publicarea neactualizata a declaratiilor de avere si de interese, precum si lipsa declaratiilor de politie politica.