Transformarea balcoanelor in incinte intermediare prin inchiderea lor cu geamuri pare o etapa destul de simpla, la o prima vedere. Numai ca sunt necesare mai multe avize din partea primariei la care este arondat imobilul si pretul obtinerii acestor aprobari impreuna cu planurile pot costa si cateva sute de lei.
Materialele si manopera ridica pretul unui balcon inchis la peste o mie de euro. Daca etanseizarea nu este insotita si de izolarea corespunzatoare a acestui spatiu, apare condensul.
Inainte de toate, executarea lucrarilor de inchidere a balconului unei locuinte situate la bloc este permisa numai in baza unei autorizatii de construire, eliberata de serviciile abilitate ale primariei. Pentru obtinerea autorizatiei de construire, ca prim pas, trebuie obtinut certificatul de urbanism de la primarie.
„Actele necesare eliberarii acestuia sunt: cerere tip si doua formulare-tip certificat de urbanism, act detinere teren - copie xerox; planuri topografice la scara 1:500 si 1:2000, actualizate, in cate doua exemplare, chitanta cu care s-a achitat taxa legala - in original", precizeaza Mihai Anghel, purtatorul de cuvant de la Primaria Sectorului 6.
Dupa obtinerea tuturor avizelor, impreuna cu certificatul de urbanism, actul de proprietate in copie legalizata, certificatul de impunere de la Serviciul public pentru finante publice locale, titlul de proprietate pentru cota indiviza aferenta apartamentului, cetatenii vor depune la Serviciul autorizatii de construire un Proiect de obtinere a Autorizatiei de Construire (P.A.C.).