Prin această nouă tehnologie, CO2 ar urma să fie injectat in puțurile de petrol sau de gaz epuizate. Inainte de ingropare, s-ar proceda la lichefierea gazului. Odată injectat, CO2 nu va mai putea contribui la creșterea incălzirii globale.

Utilizat incă de multe decenii pentru recuperarea asistată a petrolului, acest procedeu reprezintă, după părerea specialiștilor americani, una dintre metodele cele mai promițătoare pentru lupta impotriva incălzirii planetare. "CO2 este principalul gaz responsabil de producerea efectului de seră, iar cantitățile prezente actual­mente in atmosferă cresc foarte repede", explică Dag Nummedal, directorul Institutului de Cercetare Energetică a Universității din Wyoming.

"De vreo cinci ani, comunitatea internațională incearcă să se pună de acord asupra modalităților de a elimina CO2 din atmosferă, in cel mai rațional, mai economic și mai puțin nociv mod cu putință. Cea mai bună propunere rămane ideea de a-l stoca in pămant.

Puțurile de petrol și de gaz epuizate constituie la ora actuală cel mai bun loc pentru a realiza acest proces. Pe termen lung, proiectul vizează să incurajeze dezvoltarea industriei private in ceea ce privește sechestrarea gazului", adaugă Nummedal.

In pămant, pentru totdeauna Gazul va fi comprimat și injectat sub formă lichidă, printr-o canalizare. "El va putea rămane acolo timp indelungat deoarece rezervoarele in discuție au adăpostit petrol și metan milioane de ani", precizează Susan Horvoka, cercetătoare la Universitatea din Texas. Cand rezervoarele naturale (puțurile de petrol goale) vor fi reumplute, se va astupa bine deschizătura.

"Obiectivul este ca aceste puțuri să rămană inchise sute de milioane de ani, dacă nu chiar pentru totdeauna", mărturisește Nummedal. După părerea Susanei Horvoka, "pe termen lung nu este posibilă stocarea CO2 cu alte mecanisme, pentru că, dacă plantăm copaci (consumatori de dioxid de carbon), nu putem fi siguri că ei nu vor dispărea intr-un incendiu de pădure, eliberand astfel CO2 in atmosferă, sau că generațiile viitoare nu-și vor schimba opțiunea și nu vor transforma acea zonă in teren agricol".

Cercetătoarea mai spune că stocajul subteran permite, pe de altă parte, debarasarea de un mare volum de gaz intr-un timp relativ scurt și adaugă ea: "Aproape tot dioxidul de carbon din atmosferă provine din combustibilii fosili extrași din puțurile subterane.

Prin urmare, trebuie să incapă inapoi, in subsol". In căutarea tuturor puțurilor epuizate Experții intenționează să stocheze tot dioxidul de carbon emis de centralele electrice, de rafinăriile de petrol, de uzinele de tratare a gazului și de alte mari industrii, care la ora actuală ajunge in atmosferă fără niciun fel de control. In acest sens, vor fi utilizate filtre asemănătoare celor care sunt astăzi instalate pe coșurile anumitor uzine pentru a capta oxidul de azot sau alte gaze.

"Mai mult de șapte milioane de tone de dioxid de carbon sunt răspandite in atmosferă, in fiecare an, in lumea intreagă. Dacă vom găsi toate rezervele de petrol și gaz epuizate existente pe planetă și dacă vom fi capabili să le umplem pe toate, vom fi in măsură să stocăm aproape toate emisiile de gaze cu efect de seră, din intreaga lume, pentru viitoarea sută de ani", explică Nummedal. Procesul de stocare insă, indeosebi compresia, este destul de costisitor. După părerea unora, ar putea ajunge la 100 de dolari tona.

Ecologiștii se impotrivesc stocării gazului Unii ecologiști se tem insă că bulele de gaz ar putea să urce la suprafață prin fisuri sau ar putea să treacă in panza freatică și să polueze apa potabilă.