Planul prevede mai intai crearea unei baze de date pentru realizarea unor statistici referitoare la problemele cu care se confrunta rromii din Capitala. Alte actiuni vizeaza incheierea unor parteneriate cu organizatiile rromilor din Capitala pentru derularea unor programe comune pentru acestia.

De asemenea, vor fi realizate parteneriate cu Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca in vederea imbunatatirii accesului cetatenilor de etnie rroma pe piata muncii, cu directiile pentru evidenta persoanelor din primariile de sector in scopul sprijinirii rromilor pentru obtinerea actelor de identitate si cu Autoritatea de Sanatate Publica in vederea inscrierii etnicilor rromi pe lista medicilor de familie.

Totodata, vor fi realizate colaborari cu directiile pentru protectia copiilor care vor viza reintegrarea sociala a copiilor strazii apartinand etniei rrome, precum si cu unitatile de invatamant si de cult pentru implicarea copiilor rromi in programe de educare interculturala. In plus, va fi realizata o campanie de informare cu privire la serviciile sociale oferite rromilor. Planul mai propune incurajarea angajarii tinerilor rromi absolventi ai invatamantului mediu si superior in cadrul autoritatilor centrale sau locale. Rromii vor primi si sprijin pentru organizarea sarbatorilor specifice.