Pasul 1. Din factura furnizorului de energie termica (RADET) se extrage suma pentru incalzire.

Pasul 2. Din suma pentru incalzire se calculeaza 10% pentru spatiile comune. Suma rezultata se imparte tuturor proprietarilor, indiferent daca au sau nu repartitoare, daca sunt sau nu debransati, la rubrica "consumuri comune" din lista de plata, proportional cu cota-parte indiviza (in functie de suprafata utila a apartamentelor, care se gaseste in actele asociatiei si in cele de proprietate ale locatarilor).

Pasul 3. Se afla Suprafata Utila (SU) pe asociatie prin inmultirea Suprafetei Echivalente Termic (aceasta e mentionata pe factura furnizorului RADET) cu 3,8. Rezulta: SU a asociatiei a (SET/asociatie) x 3,8.

Pasul 4. Suma pentru incalzire din factura se imparte la SU/asociatie rezultata mai sus. Rezulta: "X" lei/m.p. din Suprafata Utila pentru caldura.

Pasul 5. Se aplica suma "X" lei/mp SU pentru caldura pentru fiecare apartament fara repartitoare, inclusiv celor debransate total sau partial. Rezulta astfel costurile pentru caldura pentru fiecare apartament fara repartitoare.

Pasul 6. Se face diferenta: (suma pentru incalzire) - (10% de la pct. 2.) - (suma valorilor obtinute pentru apartamentele fara repartitoare de la pct. 5). Rezulta o suma "Z".

Pasul 7. Se imparte suma "Z" la totalul unitatilor de calcul pe asociatie citite de pe repartitoarele din apartamente. Rezulta suma "Y" lei, costul fiecarei unitati de calcul.

Pasul 8. Pentru fiecare apartament cu repartitoare se face inmultirea: ("Y" lei/unitate de calcul de la pct. 7.) x (Nr. unitatilor de calcul pe apartament, conform indicatiilor repartitoarelor). Rezulta costurile pentru caldura in cazul apartamentelor cu repartitoare.

Pasul 9. Verificare: Suma de pe factura RADET a (Suma de la pct. 2) + (Totalul de la pct. 5) + (Totalul de la pct. 8). Eroarea de calcul poate fi de +/� 5%
Mai multe detalii obtineti la sediul FAPR din str. Sfintii Apostoli nr. 44, Bucuresti.