Dotarea laboratoarelor, numărul mare al profesorilor suplinitori, dar și salariile mici din sistemul educațional i-au făcut pe sindicaliști să propună soluții de ½nanțare dintre cele mai ciudate. Profesorii cer Guvernului și Băncii Naționale să vindă aur din rezerva de stat pentru ieșirea din impas.

"In 2007, cind vom intra in Uniunea Europeană, vom avea un mare handicap: dotarea instituțiilor de invățămint. 80% din aparatura aflată in laboratoarele din școli și universități este invechită și nu o mai găsim decit in muzeele tehnice din Europa", a declarat ieri Răzvan Bobulescu, președintele Sindicatului "Alma Mater". Dar aceasta nu este singura problemă pe care o are sistemul educațional din Romania.

Salarizare de mizerie

Profesorii susțin că meseria lor a devenit neatractivă deoarece salariile sint foarte mici. "Tinerii care intră in invățămint sint din ce in ce mai puțini. Cei care vin așteaptă doi ani, iși dau definitivatul și apoi pleacă să lucreze ca vinzători in sex-shop-uri pentru că acolo sint mai bine plătiți", spune Aurel Cornea, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invățămint (FSLI). Dascălii spun că nu se poate vorbi de calitate in invățămint fără o finanțare serioasă in ceea ce privește dotarea școlilor, dar și salariile profesorilor. Sindicaliștii sint nemulțumiți de politica salarială promovată de actualul Guvern. "La sfirșitul lui 2004 am obținut, prin negocieri, o majorare salarială pentru anul in curs cu minimum 17%, dar și 50 de euro pentru procurarea de carte. Din nefericire, actualul Guvern dorește ca invățămintul să rămină cel mai defavorizat, propunindu-ni-se o indexare de numai 12%, și aceea in două tranșe", a mai spus Aurel Cornea.

Deficit de 8.000 de cadre didactice

Ca soluție la ieșirea din această criză in care se află sistemul educațional, sindicaliștii din invățămint au propus ieri vinzarea aurului din rezerva de stat. "Cum Franța și Germania au propus anul trecut să vindă din rezerva strategică de aur pentru a echipa unitățile de invățămint, propunem și noi Executivului să vindă 20-30 de tone de aur și să aloce fondurile astfel obținute pentru investițiile in aparatură", susține Răzvan Bobulescu.

Sindicaliștii estimează că, in următorii cinci ani, in condițiile in care 40% din posturile de profesor sint libere in universități, va fi inregistrat un deficit de 8.000 de cadre didactice. Studenții confirmă spusele profesorilor și se pling și ei de dotările invechite din laboratoare. "Majoritatea laboratoarelor sint antice. Mai sint și unele noi, dar numărul lor este prea mic. Mi-e greu să cred că Guvernul va vinde aurul din rezerva de stat să doteze universitățile. Ar fi trebuit ca banii alocați din PIB invățămintului să ajungă in școli și universități", spune Daniel Tănăsescu, student in ultimul an la Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, din cadrul Universității Politehnice București.