Pentru a beneficia de asistenta gratuita este necesar ca persoanele in cauza sa intocmeasca un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele acte, atat in original, cat si in copie: actul de identitate, talonul de pensie, contractul de casa, certificat medical emis de IML pentru a dovedi discernamantul pentru incheierea de acte juridice. Persoana cu care se incheie contractul trebuie, de asemenea, sa prezinte actul de identitate, declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma responsabilitatea de a intretine persoana respectiva, adeverinta de venit si declaratie ca se obliga sa respecte clauzele contractului si uzufructul.

De la inceputul anului curent, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a inregistrat 15 cereri prin care persoane varstnice au solicitat asistenta pentru incheierea unui act juridic, mai ales privind cedarea locuintei cu clauza de intretinere si habitatie viagera. Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Interventii si Asistenta Sociala Persoane Adulte, telefon: 17.63.11/317.63.12 sau la adresa Sos. Orhideelor nr. 2D.