Deputatii trebuie sa isi detalieze averile si interesele pana la 9 mai, ca urmare a modificarilor stabilite de guvern la formularele speciale existente deja.
Noile reguli impun si declararea bunurilor sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro.