"Fata de aceasta situatie si tinand cont de necesitatea indeplinirii cu responsabilitate a obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru, Ministerul Justitiei intentioneaza sa propuna, in cadrul urmatoarei sedinte a Guvernului, adoptarea unei ordonante de urgenta prin care sa se realizeze transpunerea prevederilor Directivei 2006/68", informeaza un comunicat.

Guvernul a sesizat Senatul, la data de 16 iunie 2008, cu propunerile de amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2008 (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr.26/1990 privind registrul comertului – act normativ prin care s-au transpus doua alte directive comunitare in domeniul societatilor comerciale), iar Senatul a adoptat versiunea propusa de Guvern la data de 25 iunie 2008, se precizeaza in comunicatul Ministerului Justitiei.

Potrivit acestuia, proiectul a fost dezbatut la Camera Deputatilor in perioada 3 septembrie – 15 octombrie 2008, la aceasta ultima data avand loc votul final asupra textului. Cvorumul insuficient pentru adoptarea unei legi organice a condus, insa, la amanarea dezbaterii proiectului in sesiunea parlamentara urmatoare.

"Neadoptarea, pana la aceasta data, si amanarea pe un termen incert a proiectului de lege implica, in sine, neindeplinirea obligatiei de transpunere a instrumentului comunitar", precizeaza Ministerul Justitiei.

In aceste imprejurari, autoritatile romane au la dispozitie un termen de 2 luni in care sa transpuna directiva si sa notifice acest lucru Comisiei Europene, se mai arata in comunicatul Ministerului Justitiei.

Procedura de infringement cuprinde o etapa pre-contencioasa (amiabila) si o etapa contencioasa, explica Ministerul Justitiei. Etapa pre-contencioasa are ca obiectiv respectarea voluntara a exigentelor dreptului comunitar. Etapa are doua faze: transmiterea scrisorii de punere in intarziere - Comisia Europeana solicita statului membru aflat in culpa sa-i transmita in cel mult doua luni observatii cu privire la o problema de aplicare a dreptului comunitar - si emiterea avizului motivat - daca raspunsul statului membru nu este satisfacator sau daca se constata prelungirea perioadei in care statul omite indeplinirea obligatiilor sale, Comisia Europeana emite un aviz motivat, in care ii precizeaza Guvernului statului membru, cu claritate si argumentat, care este incalcarea ce i se imputa si il invita, totodata, sa remedieze situatia intr-un anumit termen, de regula 2 luni.

"In legatura cu Directiva 2006/68/CE, Romania se afla, incepand cu data de 16 octombrie 2008, in aceasta a doua faza a etapei amiabile", informeaza Ministerul Justitiei.

Numai in cazul in care in etapa pre-contencioasa, in termenele stabilite de Comisia Europeana, statul membru nu se conformeaza exigentelor exprimate in scrisoarea de somatie si/sau in avizul motivat, Comisia Europeana poate declansa etapa contencioasa, constand in sesizarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (CJCE). Chiar si in aceasta etapa, statul membru are posibilitatea adoptarii masurilor necesare remedierii situatiei, fapt ce duce la incetarea procedurii in fata CJCE. Sanctionarea statului membru poate interveni numai la finalul acestei etape contencioase, prin pronuntarea unei decizii de catre CJCE, precizeaza Ministerul Justitiei.

Comisia Europeana a decis joi sa continue procedura de incalcare a Tratatului european (infringement) impotriva Romaniei pentru neintroducerea in legislatia nationala a directivei europene de simplificare a constituirii, mentinerii si modificarii capitalului societatilor comerciale.