Astfel, potrivit Curtea de Conturi, a fost declarata, in cazul Stadionului "Lia Manoliu", castigatoare o oferta inacceptabila si neconforma, pentru ca pretul ofertat depaseste valoarea fondurilor alocate cu aceasta destinatie, iar durata totala pentru proiectare si executie o depaseste pe aceea aprobata prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 2006.

Totodata, parametrii tehnici rezultati din proiectul tehnic intocmit de ofertantul castigator al licitatiei sunt mai mici cu 28-59% decat cei aprobati in studiul de fezabilitate prin hotararea de consiliu amintita mai sus, dar suma platita este chiar mai mare decat cea stabilita initial.

Membrii Comisiei de evaluare a ofertelor au desemnat drept castigatoare oferta alternativa apartinand Asocierii Max-Bogl-Astaldi, al carei pret de aproape 120 de milioane de euro depasea valoarea fondurilor ce puteau fi disponibilizate legal pentru realizarea contractului de achizitie publica.

Oferta mai era neconforma, pentru ca durata de executie prevazuta depasea cu 20 de luni perioada stabilita pentru executia proiectarii si lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii.

"In concluzie, Comisia de evaluare a ofertelor a declarat castigatoare o oferta inacceptabila si neconforma, oferta al carei pret depasea atat valoarea cheltuielilor prevazute pentru respectivul contract de achizitie, cat si durata de executie stabilita prin Documentatia de atribuire pentru contractul de achizitii publice privind proiectare si executie lucrari necesare realizarii obiectivului de investitii", sustin controlorii Camerei de Conturi Bucuresti in raportul realizat dupa controlul efectuat la Primaria Municipiului Bucuresti, raport care a fost trimis si procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie.