Potrivit proiectului de raport al Comisiei obtinut de NewsIn, printre acestea se afla masuri de salvgardare, rectificari financiare a fondurilor UE, masuri concurentiale si proceduri juridice bazate pe Tratatul de aderare si acquis-ul comunitar. Tratatul cuprinde si masuri de tranzitie in mai multe domenii, pentru a evita posibile probleme la nivel regional sau de sector.

Tratatul de aderare prevede trei tipuri de masuri de salvgardare - economice, aplicabile pietei interne si justitiei si afacerilor interne (JAI) - care pot fi activate timp de trei ani de la momentul aderarii. Ultimele doua pot fi activate si inainte de aderare. Odata activate, aceste masuri sunt aplicate pana la decizia Comisiei de a la ridica, in urma rezolvarii problemelor care le-au justificat.

Clauza JAI permite suspendarea unilaterala a obligatiilor statelor membre in domeniul cooperarii judiciare cu tara in cauza, atat in domeniul civil cat si penal, in ceea ce priveste instrumentele legale aflate sub incidenta principiului de recunoastere reciproca. Clauza poate fi invocata in cazul constatarii unor deficiente grave in cele doua domenii.