Universitatile pot decide daca studentii sustin, la examenul de absolvire, lucrarea de licenta si examenul de evaluare a cunostintelor sau doar una dintre aceste probe, la alegerea senatului, arata un ordin al Ministerului Educatiei (MEdC).

Examenul de absolvire si examenul de licenta sau diploma constau, fiecare, din una sau doua probe, stabilite de senatul universitar. Astfel, prima proba consta in evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, iar proba a doua, in prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire, ale lucrarii de licenta sau ale proiectului de diploma, arata ordinul MEdC.

Senatul institutiei organizatoare va decide si va inscrie, in functie de specific, in metodologia proprie de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor modul de sustinere (scris, grila sau sinteza, oral si proba practica) pentru fiecare din cele doua probe ale examenului.