Actele necesare sunt: cerere tip si 2 formulare-tip certificat de urbanism; act detinere teren, planuri topografice la scara 1:50; chitanta cu care s-a achitat taxa legala, aceasta variind in functie de suprafata (30.000 lei/150 metri patrati si 85.000 lei / 1.000 metri patrati).

De la Biroul Avize si Acord Unic din cadrul primariei de sector se obtine avizul de salubritate. Impreuna cu Certificatul de Urbanism, actul de proprietate, certificatul de impunere de la Serviciul Public pentru Finante Publice Locale, cetatenii vor depune la Serviciul Autorizatii de Construire un Proiect de obtinere a autorizatiei de construire (PAC). Conform Legii locuintei, realizarea lucrarii mai necesita obtinerea acordului asociatiei de proprietari.