Votul prin corespondenta va putea fi exprimat in cadrul alegerilor parlamentare, prezidentiale si a celor pentru Parlamentul European (PE). Procedural, cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate care doresc sa voteze prin corespondenta trebuie sa adreseze o cerere scrisa de inscriere in registrele electorale intocmite la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care locuiesc. Cererea va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu intentioneaza sa isi exercite dreptul de vot pentru alegerile pentru PE in statul respectiv.