Cele doua documente vor fi semnate, la sediul Guvernului, de catre ministrul roman al Justitiei, Tudor Chiuariu, si ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Nicholas F. Taubman. Pina la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, persoanele straine erau extradate in baza "Conventiei de extradare intre Romania si Statele Unite ale Americii, semnata la Bucuresti la 23 iulie 1924", potrivit site-ului Ministerului Justitiei. In septembrie 2005 s-a inceput negocierea unui nou Tratat de extradare Romania - SUA in baza Acordului de extradare incheiat de SUA cu Uniunea Europeana, la 25 iunie 2003. Din 1 ianuarie 2007, odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, "un mandat de arestare european va fi tratat si executat de urgenta, termenul limita fiind de 10 zile, in cazul in care persoana a carei predare este solicitata consimte la predare, respectiv, de 60 de zile, in celelalte cazuri, cu posibilitatea prelungirii cu alte 30 de zile. De asemenea, pentru predarea efectiva a persoanei care face obiectul unui mandat de arestare european, articolul 23 instituie o limita de timp scurta, de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii, in anumite circumstante", informeaza site-ul Ministerului Justitiei. Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul de arestare european si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene este aplicat si in Romania. Potrivit dispozitiilor articolului 16 din Conventia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957, masura arestarii provizorii in vederea extradarii a persoanei extradabile poate inceta, daca intr-un interval de 18 zile de la luarea acesteia statul solicitat nu este sesizat cu cererea formala de extradare si documentele justificative, si, in nici un caz, nu poate depasi 40 de zile daca documentele de extradare nu sint primite in intervalul de timp sus-mentionat. Pe site-ul Ministerului Justitiei se mai arata ca "aceasta dispozitie constituie principala cauza a ineficientei sistemului actual, in anumite situatii, in care din motive obiective, cererea formala de extradare si documentele anexate acesteia nu pot fi transmise in termen". In noul sistem, autoritatea judiciara competenta dintr-un Stat Membru, sesizata cu un mandat de arestare european, emis de autoritatea judiciara competenta din alt Stat Membru este tinuta, potrivit articolului 17 din decizia - cadru, sa trateze si sa execute de urgenta respectivul mandat, ceea ce presupune desigur si arestarea persoanei care face obiectul mandatului pe toata durata procedurii in fata autoritatii judiciare de executare.