Tarifele unor servicii de cadastru s-au majorat incepand din aceasta luna. Conform unui ordin al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), este vorba de majorarea tarifelor pentru eliberarea planurilor de incadrare in teritoriu si planurilor de situatie necesare proiectelor pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC) sau desfiintare (PAD), precum si a altor planuri. Anul trecut acestea erau taxate cu 200 de lei pentru fiecare plan in parte. Acum se va achita suma de 200 de lei, inmultita cu suprafata (hectare - ha), pentru suprafete mai mici de 9 ha, sau se vor plati cate 1.000 de lei pe hectar pentru suprafete mai mari de 9 ha. Prima inregistrare in cadastru si cartea funciara este gratuita pentru terenurile agricole extravilane, dobandite pe baza Legii fondului funciar.