Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu a anuntat ca in data de 9 octombrie a fost incheiata cea de-a doua etapa a majorarii capitalului social prin aport in numerar, hotarata cu majoritate de voturi de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 20 iulie.
In etapa a doua, cele 636 de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa au fost oferite spre subscriere atat actionarilor care si-au exercitat dreptul de subscriere in prima etapa, cat si altor institutii financiar - bancare si de credit. Actiunile au fost subscrise in totalitate la un pret de 1.600 lei/actiune, din care 1.00 lei reprezinta prima de emisiune pe actiune subscrisa si alocata.
Capitalul social al BMFMS a ajuns astfel la 32.378 de actiuni.