Comisia Europeana a aprobat programul INTERREG IV C prin care Romania va beneficia de un buget total in valoare de 405 mil. euro. Din aceste fonduri, 321,3 mil. euro reprezinta contributia europeana, iar contributia nationala insumeaza 83,7 mil. euro. Potrivit comunicatului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL), lansarea oficiala a programului va avea loc in perioada 20-21 septembrie, la Lisabona, cand se va lansa si primul apel pentru depunerea de proiecte.Romania va putea beneficia de finantare din acest program si de experienta altor state membre prin implicarea in cat mai multe retele care se formeaza in cadrul programului, in stabilirea de parteneriate pentru depunerea de proiecte."Cooperarea interregionala reprezinta cooperarea intre autoritatile publice (autoritati regionale sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun in gestionarea si implementarea programelor finantate din bugetul european. Scopul cooperarii interregionale este imbunatatirea eficacitatii politicilor structurale ale UE, asigurand o cale de acces catre experienta altor actori implicati in politica regionala, prin valorificarea "bunelor practici" ale autoritatilor publice implicate in gestionarea Fondurilor Structurale", se precizeaza in comunicatul MDLPL. Cooperarea se poate realiza intre regiunile din Europa, fara nicio restrictie geografica, diferentiindu-se astfel de cele mai multe tipuri de cooperari cunoscute.Criteriile generale de selectie pentru studii/actiuni sunt diferite si sunt stabilite/aprobate de Comitetul de Monitorizare. Cerintele se refera la capacitatea financiara, tehnica si profesionala. De asemenea, este foarte important ca in cadrul cooperarii sa existe parteneri din minimum 3 state, dintre care 2 trebuie sa fie state membre. Prin INTERREG IV pot fi finantate vizitele de studii, sesiunile de instruire comune, analiza de date, actiunile de informare si publicitate (comunicate de presa, brosuri, website-uri, transmisii radio si TV) etc.