Autoritatile locale dispun acum de bani pentru a inlatura efectele restructurarii prin lichidare a societatilor comerciale din industrie, proces derulat preponderent in perioada 1996-1998. In urma acestei actiuni au aparut acele coridoare ale ruginii, uzinele parasite devenind raiul comerciantilor de fier vechi. "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate rezultate in urma inchiderii unitatilor industriale reprezinta o problema fundamentala pentru Romania din cauza activitatilor poluante desfasurate in trecut si a necunoasterii poluatorului. Reabilitarea acestor situri va favoriza economiile locale, prin crearea conditiilor pentru noi investitii in activitati productive" - se mentioneaza in descrierea Axei prioritare 4 " Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" - din cadrul Programului Operational Regional. Pentru reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati sunt alocate, in perioada 2007-2013, 235,4 milioane de euro. Acesti bani pot fi folositi de autoritatile locale pentru reintroducerea siturilor industriale in circuitul economic, prin depoluare, curatare si reabilitare pentru a putea fi transformate in structuri de sprijinire a afacerilor. Concret, vor fi decontate cheltuielile efectuate in scopul decontaminarii terenurilor, demolarii cladirilor si planarea terenului (inclusiv ambalarea si transportul deseurilor), construirii si extinderii cladirilor aferente pentru activitati de productie si prestari servicii. Totodata, sunt considerate ca activitati care beneficiaza de finantare europeana construirea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri, modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati, precum si cablarea cladirilor. Toate proiectele trebuie sa respecte legislatia in domeniul protectiei mediului. Aceste situri industriale vor fi supuse unui proces de depoluare / decontaminare si apoi vor fi pregatite pentru noi activitati care pot afecta mediul inconjurator. De aceea se va utiliza o serie de indicatori de mediu pentru monitorizarea proiectelor din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Proiectele eligibile trebuie sa respecte principiul egalitatii de sanse, fara a face niciun fel de discriminare pe criterii de sex, rasa, origine etnica, religie, dizabilitati si orientare sexuala. Infrastructura creata trebuie sa respecte standardele europene in ceea ce priveste accesul persoanelor cu dizabilitati.Conditii pentru accesarea fondurilor europenePotrivit criteriilor regasite in Axa 4 a Programului Operational Regional, pentru a beneficia de fondurile europene solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Solicitantul dovedeste calitatea de proprietar, sau are in concesiune, pe o perioada de minimum 10 ani, infrastructura sau terenul care face obiectul proiectului;
- Solicitantul face dovada capacitatii de cofinantare;
- Solicitantul indeplineste conditiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul Consiliului privind "Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene" Nr. 1605/2002 art. 93;
- Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale domeniului major de interventie al Axei POR;
- Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul;
- Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare;
- Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute;
- Implementarea proiectului nu depaseste 31 iulie 2015;
- Proiectul respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului eficientei energetice, al ajutorului de stat, al achizitiilor publice.