Atributiile Ministerului Finantelor Publice (MFP) in administrarea datoriei publice guvernamentale vor putea fi delegate unei alte institutii publice sau private, potrivit unui proiect de lege privind datoria publica care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
Datoria publica guvernamentala reprezinta totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor. Nivelul datoriei era, la sfarsitul primului semestru, de aproximativ 15 miliarde de euro, reprezentand circa 20% din PIB, valoare redusa comparativ cu standardele UE, care stabilesc o pondere maxima de 60% din PIB. Creditele externe reprezinta trei sferturi din totalul datoriei. Potrivit unor oficiali din Ministerul Finantelor, statul are in vedere infiintarea unei Agentii de management a datoriei publice dupa modelul Ungariei sau Austriei. Sursa citata ne-a precizat ca in Ungaria aceasta agentie este publica, in timp ce in Austria ea este o entitate privata.
Proiectul de lege mentioneaza ca MFP va elabora, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, o strategie pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o va inainta spre aprobare Guvernului si spre informare Parlamentului.
Finantarea deficitului bugetar are prioritate
Strategia poate fi revizuita anual sau ori de cate ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare se modifica semnificativ, si va include si politica de administrare a riscurilor asociate portofoliului de datorie publica guvernamentala.Veniturile si cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, reprezinta venituri si, respectiv, cheltuieli ale bugetului de stat.
Pe de alta parte, imprumuturile efectuate de stat nu vor mai putea fi utilizate pentru finantarea balantei de plati, ci numai pentru finantarea deficitului bugetului de stat si acoperirea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie. Finantarea pe baza de lege a unor programe, proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia romaneasca reprezinta un alt scop pentru contractarea imprumuturilor.