Organizatiile cooperatiste trebuie sa-si modifice statutul de functionare si sa-l inregistreze la Oficiul National al Registrului Comertului in termen de noua luni, in caz contrar acestea urmand sa fie dizolvate.
Potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), incepand cu 3 martie a intrat in vigoare Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei.
Prevederile legale in vigoare se aplica tuturor formelor de cooperative mestesugaresti, de consum, de valorificare, de transporturi, de locuinte, forestiere si altele.
Nu fac obiectul legii cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege speciala. Potrivit actului normativ, cooperativele mestesugaresti si de consum existente la data de 3 martie au mai multe obligatii. Astfel, organizatiile cooperatiste au obligatia ca, intr-un interval de 30 de zile de la aparitia noilor reglementari ale legii, sa afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori inregistrati in evidentele lor la data respectiva si sa publice in presa locala aceasta lista. Lista trebuie sa ramana afisata timp de noua luni.
Totodata, in termen de 30 de zile de la data afisarii, membrii cooperatori pot inainta contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele respective. Legea mai prevede ca in termen de 60 de zile de la aparitie, toate organizatiile cooperatiste sa convoace Adunarea generala a membrilor cooperatori care, obligatoriu, va include pe ordinea de zi prezentarea situatiei patrimoniului, a numarului partilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social si aprobarea modificarilor statutului conform prevederilor legii.
Organizatiile cooperatiste care nu si-au inregistrat modificarile statutelor pana la expirarea termenului de noua luni se dizolva de drept si intra in lichidare.


Membrii pot detine cel mult 20 la suta din capitalul social al societatii

De asemenea, membrii cooperatori nu pot detine mai mult de 20 la suta din capitalul social al societatii cooperatiste.
Astfel, acestia sunt obligati ca, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a legii, sa vanda catre alti membri cooperatori, la valoarea nominala, partile sociale sau actiunile cooperatiste care depasesc aceasta cota.
In cazul in care, in intervalul prevazut, partile sociale sau actiunile cooperatiste nu sunt vandute, organizatia cooperatista respectiva le achizitioneaza, le anuleaza si reduce in mod corespunzator capitalul social, care devine parte indivizibila.
Potrivit actului normativ, capitalul social al societatii cooperative este unul variabil si nu poate fi mai mic de cinci milioane de lei. El poate fi redus in baza unei hotarari a Adunarii generale a membrilor cooperatori, care trebuie sa mentioneze motivul reducerii, prin micsorarea numarului de parti sociale sau reducerea valorii nominale a partilor sociale.
Administratorii societatilor cooperatiste sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garantie baneasca ce nu poate fi mai mica decat valoarea a zece parti sociale.
Garantia ramane in contul societatii cooperative si nu poate fi restituita decat dupa eliberarea administratorului din functie, dar nu mai devreme de data la care Adunarea generala a aprobat situatia financiara anuala a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie.
Pentru nedepunerea acestei garantii in termenul prevazut, administratorul in cauza va fi revocat din functie.