Orice utilizator de telefonie mobila va putea schimba furnizorul, pastrandu-si numarul de telefon, in numai zece zile de la depunerea cererii la furnizorul la care este abonat. Afirmatia ii apartine presedintelui ANRCTI, Dan Georgescu, cu precizarea ca acest lucru va fi posibil incepand cu 21 octombrie 2008.
Potrivit deciziei presedintelui ANRCTI nr. 3.444/2007, in momentul in care un utilizator renunta la serviciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) in favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), acesta nu va fi facturat de catre furnizorul donor pentru portarea numarului, ci de catre furnizorul acceptor.
Obligatia de informare a utilizatorilor cu privire la procesul de portare a numerelor revine companiilor de telefonie, care vor oferi informatii gratuit prin serviciul de relatii cu clientii, fiind obligate sa transmita gratuit in scris, la cerere, sa publice pe pagina proprie de Internet si sa afiseze sau puna la dispozitia oficiilor comerciale cererea de portare si procedura de depunere si de validare a cererii de portare.
Totodata, companiile de telefonie au obligatia de a asigura informarea utilizatorilor cu privire la reteaua in care se afla un anumit numar si la tarifele percepute pentru apelurile catre numarul respectiv.
In plus, ANRCTI a impus furnizorilor care practica tarife diferite in functie de reteaua de destinatie a apelului obligatia de a transmite, cel putin in cazul numerelor portate, in mod gratuit, un ton distinctiv, prin care utilizatorii sa fie avertizati ca apelul respectiv este terminat in alta retea decat cea in care este originat apelul. Alternativ, furnizorii care origineaza apeluri pot transmite, gratuit, un mesaj vocal, prin care utilizatorii finali sa fie avertizati ca numarul apelat a fost portat.
Utilizatorii vor avea la dispozitie si o aplicatie web prin intermediul careia vor putea afla daca un numar este portat si ce furnizor ofera servicii prin intermediul numarului respectiv la momentul interogarii aplicatiei.