Presedintele George W. Bush a trimis Senatului american spre
ratificare Tratatul de Extradare cu Romania, informeaza un comunicat al Casei
Albe, citat de presa americana. Actul cuprinde documente ce reglementeaza
asistenta juridiciara reciproca in ma­terie penala intre Romania si Statele
Unite, semnate de ambele tari in septembrie, anul trecut. Noul Tratat de Extradare
il va inlocui pe cel incheiat de SUA si Ro­mania in 1924 si Tratatul
Suplimentar de Extradare din 1936.

MODERN. Noul
Tratat contine dispozitii legale eficiente privind extradarea persoanelor care
au savarsit fapte penale, eliminand prin­cipala deficienta a conventiei in
vigoare, aceea de a acorda extradarea potrivit unei liste limitative de
in­frac­tiuni. De acum incolo, pentru orice fapta care in­de­plineste conditia
duratei mi­nime a pedepsei de cel pu­tin un an se poate cere ex­tra­darea,
precum si pentru infractiuni comise in afa­ra teritoriului statului
solici­tant. De ase­menea, extra­da­rea nu se poate refuza pe motivul ce­tateniei.
In plus, s-au in­trodus forme moderne de asistenta judiciara, recu­noscute in
ambele legislatii. Vor fi furnizate informatii privind conturile bancare,
echipe comune de ancheta, audierea prin videoconfe­rinta, transmiterea
cererilor de asistenta judiciara prin mijloace rapide de comunicare.