Drepturile de autor, diurnele de deplasare si participarea salariatilor la profit nu vor fi incluse in baza de calcul din care angajatorii au obligatia sa retina si sa achite contributii la asigurarile de somaj, arata un proiect de hotarare de Guvern initiat de Ministerul Muncii. Totodata, potrivit proiectului, nu sunt incluse in baza de calcul sumele reprezentand prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat si cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. Diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer nu intra in baza de calcul. Sunt eliminate din calcul drepturile de autor, participarea salariatilor la profit si compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor. In categoria sumelor incluse in baza de calcul intra salariul de baza lunar brut, solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, precum si sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent. In plus, indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime, drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator si orice alte sume platite din fondul de salarii trebuie incluse in baza de calcul. In ceea ce priveste romanii trimisi in misiune permanenta in strainatate, salariile de baza ale acestora sunt salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.