OBEZITATE. Obezitatea, care face ravagii in randul americanilor, este mai mult o op]iune de via]` decat o afec]iune medical`, sus]ine o carte consacrat` acestei veritabile epidemii ce atinge un american din trei. „Obezitatea este corolarul firesc al unei economii avansate. Cand ajungi nr. 1 al economiei mondiale [i ai la dispozi]ie hran` gata preparat` la pre]uri mici [i o vast` panoplie de solu]ii pentru a face din ce in ce mai pu]in, consecin]a este c` oamenii m`nanc` mai mult [i fac mai pu]in` mi[care fizic`“, a declarat pentru AFP Eric Finkelstein, coautor al „Cum s-au ingr`[at americanii“. Finkelstein, economist specializat in probleme de s`n`tate, a amintit c` obezitatea in randul adul]ilor a crescut de peste dou` ori in SUA intre 1960 [i 2004.

SORBITOL. Consumul ridicat de gum` de mestecat f`r` zah`r poate duce la sc`deri necontrolate n greutate [i la probleme intestinale grave, avertizeaz` medicii din Marea Britanie. Cauza este aditivul alimentar sorbitol, E 420, care ac]ioneaz` ca laxativ atunci c~nd este ingerat n exces. Studiul publicat n „British Medical Journal“ arat` c` aceste probleme apar la un consum mai mare de 20 de lame de gum` de mestecat pe zi. Medicii sunt cu at~t mai ngrijora]i cu c~t sorbitolul este folosit pe scar` larg` pentru produsele de regim.

CLONARE. Autoritatea European` pentru Siguran]a Alimentelor (EFSA) va supune spre discu]ie forurilor [tiin]ifice alimentele rezultate din animalele clonate. Comitetul {tiin]ific al EFSA se va reuni pentru a da un verdict cu privire la siguran]a pe care acest tip de produse o are asupra oamenilor, animalelor, dar [i a mediului nconjur`tor. Discu]iile de p~n` acum arat` c` oamenii de [tiin]` din Europa nu v`d cu ochi prea buni consumul de lapte [i carne de la animalele clonate, neexist~nd nici un argument n favoarea acestora.

Citeste si:

SURSE. Mamele cu surse de venit sub medii prefer` s` se informeze cu privire la alimenta]ia copiilor lor de pe internet, n dauna unor surse mult mai autorizate, aten]ioneaz` medicii din SUA. Femeile au declarat c` n]eleg [i re]in mult mai bine informa]iile prezentate pe acest tip de suport, n ciuda faptului c` medicii au realizat o serie de bro[uri pentru mamele din clase defavorizate social.

TRICHINELOZA. Dou` focare de trichineloz` [i cinci persoane suspecte de imboln`vire, printre care [i un copil, au fost depistate vineri de medicii Autorit`]ii de S`n`tate Public` Buz`u. Doi adul]i [i un copil din localitatea Ulmeni [i dou` persoane din Greb`nu au primit tratament [i sunt monitorizate. {eful Autorit`]ii de S`n`tate Public` Buz`u, Celine Toader, a declarat c` testele serologice au ie[it pozitive, iar cele cinci persoane au fost supuse unui tratament preventiv antiparazitar, neimpunandu-se internarea lor.