Toate inspectoratele scolare din tara vor organiza, pina pe 17 februarie, dezbateri pe proiectele de legi ale educatiei, iar observatiile facute in cadrul acestor intilniri vor fi centralizate la nivelul Ministerului Educatiei si, dupa caz, incadrate in legi.

Inspectoratele vor organiza in unitatile de invatamint intilniri comune, la care vor participa inspectori scolari, conducatori ai unitatilor de invatamint, cadre didactice, reprezentanti ai sindicatelor, ai parintilor, ai autoritatilor locale si ai societatii civile.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a transmis, la inceputul acestei saptamini, o nota prin care solicita fiecarui inspectorat sa organizeze asemenea dezbateri. Concluziile si propunerile concrete de modificare si optimizare a proiectelor de legi ale educatiei, rezultate in urma acestor intilniri, vor fi transmise pina pe 18 februarie 2008 Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.