Domnul Mitita Constantinescu, ministrul Finantelor, a intocmit un important decret-lege prin care Statul a fost autorizat sa emita bonuri pentru inzestrarea armatei. Domnul ministru al Finantelor a fixat modalitatile in care pot fi lansate aceste bonuri. Momentul emisiunii va fi fixat dupa necesitatile Statului si dupa disponibilitatile pietii. Bonurile nu vor fi folosite pentru plata furnizorilor, ci vor fi oferite celor doritori sa faca un plasament sigur si rentabil pentru inzestrarea armatei romane. Bonurile pentru inzestrarea armatei vor fi lombardabile si vor fi primite la valoarea nominala in plata impozitelor si vor forma in mod obligatoriu o parte din garantiile legale sau din consemnatiunile legale. Sí au fixat conditiunile cele mai lesnicioase pentru rambursarea capitalurilor si a dobanzilor. Se acorda amnistie fiscala tuturor acelora care vor achizitiona astfel de bonuri, decretul se refera la sumele restante, dar pentru anul in curs se vor face reduceri de pana la 17 la suta.
ZIUA, 9 ianuarie 1940