Nu mai platim TVA pentru bunurile furate sau pierdute
Nu mai platim impozit pentru dividendele distribuite intre firme romanestiFirmele romanesti nu vor mai avea obligatia de a inregistra in Romania contractele incheiate cu firmele straine sau cu persoanele fizice nerezidente pentru activitati derulate in afara tarii, potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, modificate saptamana trecuta de Guvern. Noile reglementari privesc metodologia de aplicare a Ordonantei de Urgenta 106/2007 pentru modificarea Codului Fiscal, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2008, arata NewsIn. Hotararea adoptata de Guvern aduce clarificari privind unele aspecte legate de inregistrarea contractelor incheiate de persoanele juridice romane cu persoanele juridice straine sau cu persoanele fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari servicii - lucrari de constructii, montaj, activitati de supraveghere, consultanta, de asistenta tehnica, dar si a altor activitati care pot constitui sediu permanent in Romania. Conform O.G., nepromovarea actului normativ ar putea avea drept consecinte negative imposibilitatea respectarii calendarului bugetar, asa cum este stabilit prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si a angajamentelor asumate fata de Comisia Europeana pentru transpunerea directivelor comunitare in domeniu. De asemenea, ar duce la imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor. In noile reglementari de aplicare a Codului Fiscal se va preciza ca persoanele juridice romane nu mai au obligatia inregistrarii contractelor incheiate cu persoanele juridice straine sau persoanele fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei.Certificatele rezidentilor vor putea fi depuse direct la platitorii de venitIn domeniul impunerii veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti, s-a introdus posibilitatea depunerii la platitorii de venit a certificatelor care atesta rezidenta, in original si in copie, obligatie pe care o au nerezidentii beneficiari ai veniturilor din Romania. Actul normativ clarifica regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu pierderile tehnologice, cu transportul si cazarea unor persoane fizice asimilate salariatilor, precum si a celor legate de stocuri si mijloace fixe distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora. Conform O.G. 106/2007, in cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport. Aceasta ordonanta mai introduce precizari legate de scutirea de la plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane. In privinta impozitului pe venit, actul normativ coreleaza prevederile din normele metodologice referitoare la data de la care devin impozabile veniturile realizate din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate de colectare, procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare (n.r. de la 1 ianuarie 2009). Conform O.G. nu se va plati impozit pe profit pentru sumele pentru veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica.Bunurile pierdute sau furate nu vor fi impozitateIn privinta taxei pe valoarea adaugata, actul normativ stabileste, printre altele, conditiile pentru neimpozitarea bunurilor pierdute sau furate, dovedite legal si clarifica anumite aspecte in contextul prelungirii termenului pentru plata TVA la organele vamale - pana la 31 decembrie 2011. O alta modificare a fost introdusa la capitolul cheltuieli. Astfel, vor fi considerate cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme, cat si cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei. Din punct de vedere fiscal, aceste cheltuieli se majoreaza cu 10%. Referitor la accize si alte taxe speciale, au fost emise reguli privind comercializarea si transportul tutunului brut si al celui partial prelucrat si a fost reglementata metodologia de restituire a accizelor pentru produsele supuse accizelor nearmonizate, achizitionate din state membre sau din import, si care ulterior sunt exportate sau livrate catre un alt stat membru.