Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a supus dezbaterii publice un proiect de act normativ privind aprobarea procedurilor de declarare, stabilire si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit art. 77 alin 1 din Codul Fiscal, persoanele care realizeaza venituri din instrainarea imobilelor si a terenurilor aferente sau numai a terenurilor fara constructii au obligatia de a plati impozit, care "se calculeaza si se incaseaza de catre notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii".
Alineatul 2 al aceluiasi articol, stipuleaza obligatia notarului public de a notifica organul fiscal competent in privinta erorilor sau omisiunilor in calcularea si incasarea impozitului constatate dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala.
Organul fiscal competent stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat si diferenta de impozit de plata si emite o decizie de impunere.
Dupa recenta modificare a Codului Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2008, s-a stipulat obligatia declararii veniturilor realizate din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, altele decat cele efectuate prin procedura notariala sau hotarare judecatoreasca.
Aceasta revine persoanei fizice beneficiare de venit, in vederea stabilirii impozitului de catre organul fiscal competent.
Declararea veniturilor se face, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data efectuarii transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
In ceea ce priveste virarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aceasta se realizeaza integral la bugetul de stat. Toate aceste modificari impun insa si adaptarea procedurilor de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, atat in ceea ce priveste completarea si modificarea continutului unor formulare, utilizate in prezent, cat si a instructiunilor de completare a acestora, precum si proiectarea unor formulare noi.
Din aceste motive, ANAF propune modificarea formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal".
De asemenea, s-a propus aprobarea formularelor 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", precum si cea a procedurii de rectificare a impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
Alte propuneri vizeaza modificarea procedurii de emitere a "Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si codificarea tuturor formularelor utilizate in administrarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.