LEGATURI. Lipsa soarelui poate creste riscul de cancer pul­mo­­nar, au constatat cer­ce­ta­torii de la Universitatea California in ur­ma unui studiu desfasurat in 111 tari. De vina este lipsa vitaminei D, care se produce sub ac­tiu­nea razelor solare. Cea mai ma­re incidenta a cancerului pulmonar a fost inregistrata in tarile foarte in­de­partate de ecuator, unde lumina solara nu este pu­ternica.   NOUTATEA ME­DICALA. Revista Noutatea Medicala a sar­ba­­torit 15 ani de aparitie neintrerupta. Cu aceasta ocazie, dr Constantin Chira, redactorul-sef al re­vistei, ne-a declarat ca "Noutatea Medicala s-a dovedit o publicatie va­loroasa, care concureaza cu re­vis­­­te medicale de prestigiu din lu-me. Este o publicatie de informare, do­cumentare si comunicare medi­ca­la, acreditata de Colegiul Me­di­ci­lor din Romania (CMR), medicii abo­nati la aceasta revista primind cinci credite CMR". Revista Nou­ta­tea Medicala este editata de Spita­­lul de Urgenta MIRA "Dimitrie Ge­ro­ta" si apare trimestrial, in­tr-un tiraj de 1.000 de exempla­re. Me­di­cii pot gasi in sumar su­biec­te de ac­tua­litate medicala, stu­dii clinice, pre­zentari de cazuri, lu­crari sus­ti­nu­te la congrese de specialitate. Cel mai recent numar al revistei (3/2007) reprezinta o edi­tie aniversara de­dicata Simpozio­nului Na­tio­nal "Prof. dr Dimi­trie Gerota". "In paginile revistei sunt pu­blicate ar­ti­cole ale medicilor din tara, publicatia contribuind la edu­carea me­dicala continua", a precizat  dr Constantin Chira.