Ministerul Transporturilor doreste reglementarea de urgenta a timpului de lucru pentru lucratorii din transporturi. "In pofida negocierilor intense intre partenerii sociali de la nivelul Uniunii Europene, nu a fost posibil sa se ajunga la un acord in privinta timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier. In acest context, pentru a se asigura o crestere a sigurantei transporturilor si o mai buna protectie sociala a persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, Parlamentul European si Consiliul au promovat Directiva nr. 15/2002. Prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 despre stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora s-a stabilit in sarcina Ministerului Transporturilor obligatia de a elabora si propune Guvernului spre aprobare o hotarare prin care sa se asigure transpunerea integrala a prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 15/2002/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier" - se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern.Doar 6 ore de lucru fara pauzaPotrivit actului normativ in cursul unei saptamani, timpul total de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maxima a timpului de lucru saptamanal poate fi prelungita pana la maximum 60 de ore, cu conditia ca, pentru orice perioada de 4 luni consecutive, media timpului de lucru saptamanal sa nu depaseasca 48 de ore. Totodata, pentru lucratorii mobili care muncesc la mai multi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiva pentru toti angajatorii. Angajatorul va cere lucratorului mobil in cauza o evidenta in scris a timpului lucrat pentru alti angajatori. Lucratorul mobil va furniza in scris aceasta informatie. Persoanele care efectueaza activitati mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fara pauza. |
Timpul de lucru va fi intrerupt de pauze de cel putin 30 de minute daca timpul total de lucru este de 6 pana la 9 ore si respectiv de cel putin 45 de minute daca timpul total de lucru depaseste 9 ore. Pauzele pot fi impartite in perioade de minimum 15 minute fiecare. Timpul de munca zilnic nu va depasi 10 ore intr-un interval de 24 de ore daca lucratorul mobil/conducatorul auto independent efectueaza munca de noapte. Munca de noapte se va compensa in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau conditiile generale negociate de partenerii sociali, astfel incat sa nu fie pusa in pericol siguranta rutiera.Obligatiile intreprinderilor si ale persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutierIntreprinderile/operatorii de transport rutier au urmatoarele obligatii: sa informeze lucratorii mobili cu privire la reglementarile nationale, regulamentele interne ale intreprinderii si prevederile contractelor colective de munca, relevante in acest domeniu;sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat sa fie respectate prevederile prezentei hotarari privind timpul de lucru;sa tina evidenta timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier si sa pastreze aceste evidente pentru o perioada de cel putin 2 ani de la desfasurarea activitatilor supuse prezentei hotarari, d) sa elibereze lucratorilor mobili, la cerere, copii ale evidentelor cu privire la timpul de munca;sa prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidentele privind timpul de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier pentru o perioada de 2 ani;Lucratorii mobili/conducatorii auto independenti au urmatoarele obligatii:sa respecte timpul de munca, asa cum este stabilit prin prezenta hotarare;in cazul lucratorilor mobili care lucreaza pentru mai multi angajatori, sa furnizeze in scris informatii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munca lucrat