Dupa ce Comisia Europeana a decis in data de 17 octombrie sa adreseze avize motivate - pasul final inaintea depunerii unei plangeri oficiale la Curtea de Justitie - catre Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Romania, Slovacia si Regatul Unit, pentru nerespectarea obligatiei de a comunica masurile nationale de transpunere a Directivei 2006/22/CE, Ministerul Transporturilor a decis sa remedieze situatia.
Reamintim faptul ca directiva in cauza prevede conditii minimale pentru punerea in aplicare a noilor reglementari in sectorul transporturilor rutiere privind perioadele de conducere si de repaus, precum si introducerea tahografului digital. Ca urmare a nerespectarii obligatiei de a pune in aplicare aceasta directiva importanta, statele membre in cauza nu dispun de instrumentele legale necesare pentru promovarea concurentei loiale la nivelul acestui sector si pentru imbunatatirea sigurantei rutiere.
"Transpunerea eficienta si rapida a acestui pachet de armonizare a normelor privind perioadele de conducere si de repaus pentru conducatorii auto este esentiala atat pentru buna functionare a pietei interne, cat si in ceea ce priveste reglementarile sociale si siguranta rutiera. Pe o piata competitiva, cum este cea a transporturilor rutiere, nu putem accepta diferente in ceea ce priveste punerea in aplicare de catre statele membre", spunea Jacques Barrot, vicepresedintele Comisiei, responsabil pentru transporturi. Acum, lucrurile par sa se indrepte, dovada ca a fost inaintat spre aprobare Ordinul ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor Metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, al pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora. "Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2007, Ministerul Transporturilor are obligatia sa promoveze norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce si un sistem de evaluare a intreprinderilor/operatorilor de transport rutier in ceea ce priveste respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto, in functie de numarul si de gravitatea contraventiilor constatate, precum si reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor" - se arata in nota de fundamentare a noului ordin al ministrului Orban.Atentie la controale!Conform actului normativ initiat de Ministerul Transporturilor, controlul respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr.2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului AETR si ale Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora se vor desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier. Controlul in trafic se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. si/sau de catre politisti rutieri. Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de ┼×anse. La controalele efectuate, in trafic, privind respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora va putea participa si personalul specializat cu atributii de inspectie si control al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", care va verifica starea tehnica si functionarea tahografelor. In cursul exercitarii atributiilor, personalul cu atributii de control are dreptul:
- sa patrunda in orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante si sa inspecteze orice parte a vehiculului si a tahografului, putand sa verifice, sa retina si/sau sa copieze orice document sau inregistrare relevanta pentru activitatea de control;
- sa solicite conducatorului auto sau intreprinderii/operatorului de transport rutier sa prezinte de indata vehiculul spre a fi inspectat intr-o locatie dotata corespunzator pentru evaluari tehnice amanuntite, daca exista indicii privind interventii neautorizate asupra tahografului sau privind existenta unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzator in trafic;
- sa patrunda, in vederea efectuarii controlului si in timpul programului normal de lucru, in orice spatiu in care isi desfasoara activitatea intreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informatii relevante pentru activitatea de control al respectarii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto.ARR are painea si cutitulCoordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Coordonatorul national are urmatoarele atributii principale: sa fie verificat anual cel putin 1% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto care fac obiectul prezentei ordonante. Incepand cu 1 ianuarie 2008, vor fi verificate anual cel putin 2% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto, iar incepand cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto. Totodata, trebuie sa fie verificate in trafic cel putin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual si cel putin 25% din numarul acestora sa fie verificate la sediile intreprinderilor de transport rutier.
Incepand cu 1 ianuarie 2008, cel putin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual vor fi verificate in trafic si cel putin 50% din numarul acestora vor fi verificate la sediul intreprinderilor de transport rutier.Fara discriminareProiectul actului normativ mai prevede ca personalul cu atributii de control al Autoritatii Rutiere Romane - ARR si/sau politistii rutieri nu vor face discriminari pe baza niciunuia din motivele urmatoare: tara in care a fost inmatriculat vehiculul; tara de resedinta a conducatorului auto; tara in care isi are sediul intreprinderea; punctul de plecare si de sosire al calatoriei; tipul tahografului: analogic sau digital.Controalele in trafic vor viza, in general, urmatoarele obiective:- perioadele de conducere zilnica si saptamanala, pauzele si perioadele de repaus zilnic si saptamanal; de asemenea, foile de inregistrare pentru zilele precedente care trebuie transportate la bordul vehiculului in conformitate cu articolul 15 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 si/sau datele inregistrate pentru aceeasi perioada pe cardul conducatorului auto si/sau in memoria aparatului de inregistrare in conformitate cu anexa II din Directiva 2006/22/CE si/sau pe foile imprimate;
- cazurile de depasire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada mentionata in Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 articolul 15 alineatul (7), definite ca perioade de peste un minut in care vitezavehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3 (categoriile N3 si M3 fiind definite in anexa II partea A la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor si a remorcilor acestora);
- functionarea corecta a aparatului de inregistrare (determinarea unui posibil abuz asupra aparaturii si/sau a cardului conducatorului auto si/sau a foilor de inregistrare) sau, daca este cazul, prezenta documentelor prevazute la articolul 15 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85.
Pentru efectuarea verificarilor in trafic, personalul cu atributii de control va dispune de echipamente pentru descarcarea datelor din unitatea montata pe vehicul si de pe cardul conducatorului auto, de citirea datelor, analizarea datelor si/sau transmiterea rezultatelor catre o baza de date spre analiza, precum si de echipamente pentru verificarea diagramelor tahograf.www.transporter.ro