Capitalul social, cuprins intre 200.000 si 3.000.000 euro
Creditele, acordate numai dupa inscrierea in Registrul generalMinisterul Economiei si Finantelor a publicat ieri pe site-ul sau un proiect de lege privind institutiile financiare nebancare, prin care acestea ar putea fi obligate sa respecte in activitatea desfasurata cerintele stabilite de Banca Nationala a Romaniei (inclusiv in domeniul organizarii, al controlului si auditului intern si al administrarii riscurilor).
Astfel, prin cerintele generale specificate in proiect, institutiile financiare nebancare vor avea un capital social de minimum 200.000 euro si maximum 3 milioane euro in cazul celor care acorda credite ipotecare. Prin reglementarile emise de BNR, capitalul minim va putea fi majorat in functie de tipul de activitate al institutiei in cauza, institutiile financiare nebancare fiind nevoite sa-l verse integral la momentul subscrierii. "Capitalul social se constituie si se majoreaza prin aporturi in numerar, nefiind permise aporturile in natura", se arata in document, cu precizarea ca institutiile au obligatia de a furniza BNR informatii referitoare la actionari si structura grupurilor din care fac parte acestia, precum si asupra structurii portofoliului de credite.Conturile la controlPentru a putea acorda microcredite, credite de consum, ipotecare sau imobiliare, pentru a finanta tranzactii comerciale, a realiza operatiuni de factoring, scontare, forfetare sau leasing financiar, institutiile financiare nebancare vor fi obligate sa se inregistreze in Registrul general (deschis si tinut de BNR) in termen de 30 de zile de la inregistrarea societatilor comerciale pe actiuni in Registrul Comertului.
Pe baza informatiilor furnizate de institutiile amintite, BNR poate monitoriza si supraveghea activitatea acestora si poate efectua, ori de cate ori considera necesar, inspectii la sediile si unitatile lor teritoriale.
De asemenea, institutiile vor fi obligate sa permita personalului imputernicit de BNR "sa le examineze evidentele, conturile si operatiunile furnizand in acest scop toate documentele si informatiile cu privire la administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de catre acesta".
In ceea ce priveste institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special, acestea sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare a Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu reglementarile in domeniu emise de BNR.Casele de amanet si de ajutor reciprocConditiile impuse caselor de amanet si celor de ajutor reciproc pentru a desfasura activitati de creditare cu primire de bunuri in gaj, respectiv acordarea de credite catre membrii asociatiilor fara scop patrimonial, sunt inregistrarea intr-un Registru de evidenta, deschis si tinut de BNR. Casele de amanet isi vor putea desfasura activitatea numai cu respectarea conditiilor de organizare si functionare stipulate in Legea 31/1990, iar casele de ajutor reciproc daca pastreaza modul de organizare, functionare si asociere reglementate prin prevederile legislatiei speciale specifice activitatii lor. Şi in acest caz, BNR poate stabili prin reglementari regimul referitor la raportarea de date si informatii privind activitatea de creditare.Alte activitati permiseIn afara acordarii de credite in conditiile mentionate deja, institutiile financiare nebancare pot emite si administra carduri de credit pentru clienti si pot desfasura activitati legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, cu respectarea reglementarilor in domeniu. Totodata, acestea pot activa in domenii auxiliare realizarii activitatilor de creditare, putand efectua si operatiuni in mandat sau servicii de consultanta, in masura in care activitatile vizate se circumscriu activitatilor de creditare inscrise in obiectul de activitate al institutiei financiare nebancare. Alte activitati permise prin proiectul de lege sunt operatiunile de schimb valutar aferente activitatilor permise, daca sunt respectate toate reglementarile in materie, precum si administrarea de fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de catre agentiile guvernamentale, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 376/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.