ANRCTI a stabilit tariful de monitorizare pentru anul 2007 la 0,171% din cifra de afaceri sau din veniturile obtinute din activitati de furnizare de retele, servicii de comunicatii electronice si servicii postale, fata de 0,125% cat era anul trecut.
Tariful a fost stabilit pe baza documentelor financiare depuse de 2.436 de furnizori de comunicatii electronice si furnizori de servicii postale, din totalul de 2.510 autorizati de ANRCTI. Dintre acestia, 500 operatori de comunicatii electronice si 65 de operatori de servicii postale au obligatia de a achita tariful de monitorizare. Valoarea totala a tarifului de monitorizare pentru anul 2007, determinat in functie de cifra de afaceri sau de veniturile obtinute din activitati de furnizare de retele, servicii de comunicatii electronice si servicii postale se ridica la 23.871.803 lei.
Ceilalti operatori autorizati nu trebuie sa achite tariful de monitorizare pentru ca au inregistrat anul trecut o cifra de afaceri sau venituri din activitati de furnizare de retele, servicii de comunicatii electronice si servicii postale sub 100.000 de euro. Cei 74 de operatori care nu au transmis ANRCTI la termen documentatia necesara stabilirii tarifului de monitorizare vor fi sanctionati conform prevederilor legale si li se va impune plata tarifului de monitorizare.
Valoarea pietei de comunicatii si servicii postale, calculata fara aportul furnizorilor cu cifra de afaceri sau venituri sub 100.000 euro, este de 3.954.270.333 euro, calculata la cursul mediu al monedei europene pe anul 2006, respectiv 3,5245 lei.
Tariful de monitorizare datorat va fi comunicat fiecarui furnizor in parte, urmand sa fie achitat in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei. In cazul neachitarii tarifului de monitorizare, precum si al majorarilor de intarziere, la data scadenta se va proceda la executare silita.
In cazul neachitarii tarifului de monitorizare de catre operatorii de comunicatii electronice, precum si al majorarilor de intarziere aferente, in termen de 90 de zile de la data scadentei, ANRCTI poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.