La 15 septembrie s-a stins din viata cercetatorul roman Corneliu Barbulescu, nascut in 1915, care in ul­timii ani a trait la Paris. A fost pro­f­esor, doctor docent, cercetator sti­in­tific principal la Institutul de Etnologie si Folclor "C. Brailoiu" al Academiei Romane, unde a muncit 30 de ani, membru de onoare in socie­tati internationale de etnografie si folclor. A facut parte din generatia marilor folcloristi care au creat sectiunea de folclor literar de la Institutul din Bu­curesti, intreaga activi­tate fiindu-i incununata in 1995 cu o diploma de onoare din partea Aca­demiei Romane. Fiind unul din ul­timii studenti ai Scolii Cartojan, Cor­neliu Barbulescu a purtat mai de­parte tra­ditia marelui om de li­te­re ro­man, filozof, scriitor, istoric, pro­fesor universitar de elita. A scris nu doar articole, ci a cules si a publicat po­vesti romanesti, el fiind si au­torul "Catalogului basmelor popu­lare".  Numele lui Corneliu Barbulescu este mentionat in mai multe enci­clo­pedii internationale.