Conturile deschise de autoritatile si institutiile publice la Trezorerie vor fi blocate de Ministerul Finantelor, daca acestea nu depun situatiile financiare in termen de 10 zile de la data aplicarii amenzilor pentru intarziere, intrucat Romania nu-si poate indeplini obligatiile asumate ca stat UE. Potrivit Mediafax, in caz de intarziere, ordonatorii principali de credite nu vor putea obtine imprumuturi acordate de la buget. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii, elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. "Pentru ca Romania sa-si poata indeplini obligatiile asumate ca stat UE, se impune luarea unor masuri speciale care sa responsabilizeze ordonatorii de credite de la toate nivelurile administratiei publice centrale, locale si de asigurari sociale sa respecte prevederile legii privind termenele de prezentare a situatiilor financiare", se precizeaza in nota de fundamentare a proiectului. Vor fi exceptate de la noua regula platile din fonduri externe nerambursabile sau finantarile primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente. Totodata, noile prevederi nu se aplica in cazul platii salariilor si a contributiilor aferente, rambursarilor de credite interne si externe, comisioanelor si altor costuri aferente. "Actualmente, Romania este in situatia de a nu-si putea indeplini obligatiile fata de institutiile europene, deoarece multi ordonatori de credite ai bugetului de stat, dar si ordonatori de credite ai bugetelor locale nu isi achita obligatiile", se explica in nota.